Sylvi Listhaug
FOTO: Flickr CC, Morten Brakestad/Stortinget

Bare fremskritt for rike folk

Frp kan ikke både ligge til høyre for Høyre i økonomisk politikk òg være «for folk flest».

Nyvalgt Frp-leder Sylvi Listhaug vil ha «urettferdigheten vekk». Hun vil at «partiet skal være det blå alternativet med hjerte for folk flest», men går til valg på å fjerne en av de mest rettferdige skattene vi har. Som eneste parti har Frp nå programfestet å fjerne hele formuesskatten.

Formuesskatten er stadig under angrep i den norske politiske debatten. Til tross for at den er omdiskutert, fyller den en viktig rolle i norsk økonomi. Den er uten tvil en av de mest målrettede og omfordelende skattene vi har.

Bare under pandemien har de 1000 rikeste fått en halv million hver som følge av kutt i formuesskatten

Ved å stadig kutte i satsen og gi rabatter på aksjeformuer, har den sittende regjeringen sammen med Frp, gitt de med store formuer en lavere og lavere skatteregning. Bare under pandemien har de 1000 rikeste fått en halv million hver som følge av kutt i formuesskatten. Det gjør at forskjellene mellom de som har og de som ikke har formuer, blir stadig større.

Regjeringen og kuttene i formuesskatten har med denne politikken bidratt til at den rikeste tusendelen i 2018 betalte 11 prosent av sin totalinntekt i skatt, mens presumtivt vanligere folk, sykepleiere og lærere, betalte 25 prosent.

Større disharmoni mellom parti og folk skal du lete lenge etter

Samtidig som Frp nå vil kutte hele formuesskatten, setter norske velgere sosiale forskjeller øverst på listen over hva de er mest opptatte av. Større disharmoni skal du lete lenge etter.

Pandemien har satt et forstørrelsesglass over samfunnet vårt. De som slet fra før, har fått det enda tøffere under pandemien. Det er de som har båret både de økonomiske og de helsemessige konsekvensene i størst grad. Samtidig vet vi at goder og byrder hoper seg opp, og går i arv – også når det ikke er pandemi.

Vedtaket fra Frps landsmøte står dessuten dårlig i stil med Frps ønske om å holde folk ansvarlige for egne valg, ta større ansvar for egen familie, og straffes strengere for dårlige valg. En slik politikk innebærer at staten i mindre grad skal bidra til omfordeling og til å gi innbyggerne sikkerhetsnett. Dersom det går dårlig med deg økonomisk eller sosialt er det ikke strukturer eller nedarvet bakgrunn som har hatt betydning, men dine egne (dårlige) valg. I følge Frp. Det er ganske mørke implikasjoner av å følge en slik politisk logikk, samtidig som ulikhetene øker.

Partiet sliter og da er det ikke rart at penger og politikk som kan være populært hos enkeltgrupper sitter løst

Det går dårlig for Frp på meningsmålingene. I hele år har de ligget under ti prosent på meningsmålingene, og nå er det bare fire måneder til høstens stortingsvalg. Å gå ut av regjering har ikke gitt den oppturen partiet håpet på.

De sliter både i byene og i distriktene. I en sånn situasjon er det ikke rart at penger og politikk som kan være populært hos enkeltgrupper sitter løst.

I landsmøtetalen sin gikk Listhaug til hardt angrep på flere partier. Men hun nevnte ikke Senterpartiet med et ord. Et angrep på Sp er et angrep på de velgerne Frp ønsker å nå. Listhaug har kommet med flere frierier til Senterpartiet.

Hvilken urettferdighet Sylvi Listhaug vil til livs er litt uklart

Men avstanden mellom de partiene er stor. For det første er mye av den motstandsbølgen Sp vokser på, et resultat av politikk Frp har stått bak eller støttet. Det vet velgerne, og det vil ta tid for partiet å komme ut av regjeringsskyggene. For det andre har Sp en helt annen skattepolitikk – en som faktisk vil redusere økonomiske urettferdigheter i samfunnet.

Å fjerne formuesskatten er, som kjent, en gavepakke til de som har mest fra før. Ikke bare vil det øke ulikheten, det vil gi 15 milliarder mindre til fellesskapet, og gjøre norske milliardærer til nullskatteytere. Hvilken urettferdighet Sylvi Listhaug vil til livs er litt uklart, men det er åpenbart en annen enn den folk flest er opptatt av.