FOTO: La Moncloa - Gobierno de España / Flickr CC

Bare ja betyr ja

Europa skal bli stadig tryggere for jenter og kvinner. Nylig ble Spania det 13. landet i Europa som innførte en samtykkelov.

Bevæpnet med en samtykkelov blir det nå lettere å straffe voldtekter i Spania, fordi en dom ikke lenger krever fysisk motstand fra offeret. Det er bra. Men det må være lov å håpe at lov kan endre norm på sikt, slik at færre ender opp med voldtektsdommer rett og slett fordi færre voldtekter skjer, hvis det internaliseres hos alle deltakende parter at et gjensidig «ja!» en del av dealen.

Også i Norge ble det etter valget av ny regjering i 2021 bestemt at vi skal få en samtykkelov, selv om den foreløpig er et stykke unna. Straffelovsrådet skal levere sin innstilling innen 15. desember i år, og sannsynligvis vil det ta flere år før en slik lov settes ut i live. Vi kan likevel, inspirert av mange europeiske naboer, begynne å jobbe med holdningsendringer på hjemmefronten nå.

Med dommen gikk det sjokkbølger gjennom feministiske kretser, og kampen som i dag er vunnet fikk sin eksplosive start.

Lovendringen i Spania tok også flere år. Kampen begynte på tragisk vis 7. juli 2016 i byen Pamplona morgenen etter det kjente okseløpet gjennom gatene.

Denne festen var dessverre også kjent for fest, alkohol og seksuelle overgrep, og gatene var 2016 fulle av plakater med anti-overgrepsbudskap.

På Plaza del Castillo denne morgenen, befant en 18-år gammel jente seg på vei hjem fra en fest, hun hadde mistet vennene sine, og satte seg ned på en benk for å summe seg. En mann i 20-årene begynte prate med henne. Det skulle vise seg at han var i byen som en del av en vennegjeng på fem, som kalte seg «Ulveflokken». En av dem var politimenn, en tidligere soldat, en frisør og to var arbeidsledige. Kort tid etterpå, og i løpet av 20 minutter, hadde alle voldtatt 18-åringen på alle tenkelige måter. Forbipasserende fikk henne senere til sykehus. Mennene delte videoer av voldtekten i en WhatsApp-gruppe med flere venner, presentert som fest og moro, nesten som om de var deltakere i en pornofilm.

18-åringen sa i retten at hun bare lukket øynene i sjokk og håpet det gikk over. Hun klarte ikke å gjennomføre universitetsstudiene i etterkant.

To år senere, i 2018, ble alle mennene frikjent for voldtekt men dømt for den mindre alvorlige tiltalen «seksuelle overgrep», fordi de ikke hadde brukt vold under voldtektene. Dermed fikk de ni år i fengsel, fremfor over 20, som hadde vært straffen for voldtekt.

Med dommen gikk det sjokkbølger gjennom feministiske kretser, og kampen som i dag er vunnet fikk sin eksplosive start.

Det var partiene på venstresiden i Spania som fremmet loven, mens de konservative og høyreekstreme var imot.

Men ikke uten motstand. Jo flere og sintere kvinneaktivistene ble, jo mer mobiliserte høyreekstreme, som partiet Vox. Disse gikk ut med støtte til menn som visstnok følte seg truet av radikale feminister. Når tidligere privilegerte samfunnsgrupper føler seg truet må man alltid forvente motstand. Intet nytt under Spanias sol og vi får holde øynene åpne også her.

Det var partiene på venstresiden i Spania som fremmet loven, mens de konservative og høyreekstreme var imot.

Under samtykkelov må ikke ofre lenger bevise at det ble brukt vold mot dem. Dette kan handle om at offeret lammes av skrekk og sjokk, men også at hen er beruset, dopet ned eller av andre grunner bevisstløs. Selv om samtykkeloven i mange land starter som en kvinnebevegelse for å beskytte kvinner, vil den selvsagt gjelde alle kjønn som ønsker sex med et annet menneske av alle kjønn.

12 land i Europa, som for eksempel Hellas, Tyskland, England og Danmark har i dag en samtykkelov. Det har også en rekke land utenfor Europa, slik som Australia, Canada, Israel, New Zealand, Trinidad og Tobago, og en rekke amerikanske stater.

Vi kan likevel, inspirert av mange europeiske naboer, begynne å jobbe med holdningsendringer på hjemmefronten nå.

I Danmark steg antallet voldtektsanmeldelser markant i 2021, etter at loven trådte i kraft i januar samme år.

I Sverige har loven gitt 75 prosent flere voldtektsdommer etter at den ble innført fra juli i 2018.

Den spanske samtykkeloven kalles på folkemunne «Bare ja betyr ja» og gjør det klart at stillhet eller passivitet ikke betyr et grønt lyst for seksuelt samvær. Sex uten samtykke kan gi fengsel opptil 15 år.

Irene Montero, Spanias likestillingsminister, sa i parlamentet at loven betyr et friere og tryggere land for alle kvinner. Hun sa videre: «Vi skal bytte ut vold mot frihet, frykt med lyst.»

Ja!

Teksten først publisert i Dagsavisen 25. juli 2022.