FOTO: NTB/AP Photo/Hatem Ali

Derfor rammes Gazas kvinner og barn ekstra hardt

Kvinner må involveres i både hjelpearbeidet og oppbyggingen av samfunnet når krigen en dag er over.

Bomber diskriminerer ikke. De skiller ikke mellom kvinner og menn, jenter og gutter. Men barnekropper tåler mindre enn voksne. Derfor er en stor andel av de drepte (drøyt 40 prosent) i Gaza barn. Små barn.

Det er farlig å være fem år i Gaza.

Det er farlig å være kvinne også. Selv om bombene ikke skiller på kjønn, er det forskjell på å være mann og kvinne i krig. En ny rapport fra UN Women, med navnet «Gender Alert: The Gendered Impact of the Crisis in Gaza», forteller om dette.

Kvinner i krig opplever generelt høyere risiko for spontanabort, dødfødsler og for tidlig fødsel.

85 prosent av befolkningen i Gaza er fordrevet, noe som forsterker menneskers sårbarhet, skriver UN Women. For eksempel er det oftere kvinner som blir igjen for å ta seg av eldre slektninger eller familiemedlemmer med funksjonsnedsettelser når resten av familien må flykte.

Vi vet at kjønnsbasert vold øker i krisesituasjoner. Gazas to krisesentre for kvinner, som begge lå i Gaza by, er stengt. Vi vet også at voldtekt og familievold forblir høy når kriger tar slutt.

Jenter som ikke får gå på skole på grunn av krigen, frykter at de blir giftet bort. «Jeg er redd for at foreldrene mine vil bruke skolestengingen og det at vi er fremmede i lokalsamfunnet her som en unnskyldning til å gifte meg bort», forteller en 17-åring i rapporten. Særlig kan dette være en løsning for jenter som har mistet begge foreldrene sine.


Andre leser også: Vestlige land viser nå en rå kynisme.


Å miste livet, å miste en far og en ektemann, er selvsagt grusomt i seg selv. For kvinnene og barna som blir igjen, betyr det ofte også at inntekten er borte. Matmangelen i Gaza er akutt, og WHO melder nå at befolkningen er i ferd med å sulte i hjel. Aldri før har så stor andel av befolkningen i et område vært utsatt for så høye nivåer av mat-usikkerhet som i Gaza. Human Rights Watch har anklaget Israel for å bruke sult som våpen.

Kvinner og jenter rammes ekstra hardt av matmangelen, av flere grunner, skriver UN Women i rapporten. For det første er det en kjønnsulikhet i tilgangen på ressurser og utstyr. For det andre innebærer det en sikkerhetsrisiko for eldre og funksjonshemmede kvinner når de forsøker å skaffe mat.

Det er vanskelig å forestille seg den smerten det innebærer, og traumene det etterlater seg.

For det tredje har kvinner en tendens til å nedprioritere sitt eget matinntak når tilgangen på mat er begrenset. Dette går særlig ut over gravide og ammende, og barna deres.

Gravide kvinner er selvsagt også særlig utsatt når helsevesenet kollapser. Sykehusene har i lang tid manglet medisinsk utstyr, og vi hører stadig historier om kvinner som må ta keisersnitt uten bedøvelse. Noen mødre blir skilt fra sine nyfødte barn.

Det er vanskelig å forestille seg den smerten det innebærer, og traumene det etterlater seg.

Det er rundt 50 000 gravide i Gaza, og over 5000 er forventet å føde den neste måneden. Over 800 vil trenge medisinsk tilsyn – som for mange ikke lenger er tilgjengelig. Kvinner som får utført keisersnitt, må forlate sykehuset etter tre timer på grunn av kapasitetsmangel.

Det som nå skjer i Gaza, vil sannsynligvis påføre skader i generasjoner framover

Gravide spontanaborterer eller føder for tidlig av årsaker som er knyttet til krigen. Kvinner i krig opplever generelt høyere risiko for spontanabort, dødfødsler og for tidlig fødsel. Flere av barna får medfødte skader.

Mødrenes traumer påvirker også de nyfødte barna. Det som nå skjer i Gaza, vil sannsynligvis påføre skader i generasjoner framover, ifølge en rapport publisert i The Lancet.

Matmangelen gjør at mødre til nyfødte barn ikke greier å produsere melk. Det er også mangel på stellemuligheter, og mange fryser i vinterkulda.

De indirekte følgene av krig tar livet av flere kvinner enn menn

«De burde ha blitt født i sikkerhet, i et rent rom hvor de kunne ha blitt vasket og stelt. Hva galt har disse barna gjort?», spør en kvinne som er bestemor og tante til fire små babyer som alle har blitt født etter at krigen brøt ut i oktober. 20 000 barn er født i løpet av de siste fire månedene, og 135 000 barn under to år står i fare for å bli alvorlig underernært, ifølge UNICEF.


Andre leser også: Nå har palestinere  vært fanget i over 100 dager i et menneskeskapt helvete på jord hvor det ikke finnes noen trygge steder.


De indirekte følgene av krig tar livet av flere kvinner enn menn, skriver Caroline Criado Perez i boka Usynlige kvinner. Det skyldes blant annet at mødredødeligheten er høy i områder med krig og konflikt. Perez mener det delvis handler om at man i hjelpearbeidet glemmer kvinners spesifikke behov for helsehjelp.

Hele befolkningen i Gaza lider nå, og har gjort det lenge. Det er likevel viktig å være oppmerksom på hvordan kjønnene rammes ulikt også i en krig som denne. Derfor må kvinner og kvinneorganisasjoner involveres både i hjelpearbeidet og i oppbyggingen av samfunnet når krigen en dag er over.

Teksten ble også publisert i Dagsavisen 5. februar 2024.