FOTO: Terje Pedersen / NTB

Derfor streiker bussjåførene

Lønn, arbeidstid og sikkerhet: I sin første streik på 22 år, er det tre hovedpunkter bussjåførene kjemper for.

Søndag 20. september gikk 3800 bussjåfører i Oslo og Viken ut i streik. Striden med arbeidsgiverne står hovedsakelig om tre punkter:

Bussjåførene fått redusert kjøpekraft de siste fem årene

Lønn

Da Bussbransjeavtalen ble inngått i 2007, var det en intensjon om at lønnsnivået til bussjåførene skulle nærme seg industriarbeiderlønn. I årene som har gått, har forskjellen på lønnsnivået mellom bussjåfører og industriarbeidere økt – altså det motsatte av det som var hensikten. Lønn har da også vært kjerne til strid i flere foregående tarifforhandlinger, hvor streik har blitt unngått i siste liten.

Bussjåførene fått redusert kjøpekraft de siste fem årene. prisene i Norge har økt raskere enn sjåførenes lønninger. Så mens industriarbeidere har fått i snitt 500 kroner mer å rutte med i måneden, har bussjåfører fått 1000 kroner mindre sammenlignet med i 2015. Begynnerlønna er på rundt 370 000 kroner, og mange er helt avhengige av å jobbe kvelder og helger for å få en lønn det går an å leve av.

 

Arbeidstid

Mange bussjåfører har en arbeidstid som innebærer såkalt delt skift. Det trengs flere busser om morgenen og ettermiddagen, når passasjerene skal til og fra jobb og skole, og færre busser midt på dagen. Dermed har sjåførene tvungen fri mellom morgen- og ettermiddagsskiftene. Folk er i realiteten på jobb i opptil 12 timer, men får betalt for langt færre timer. Sjåførene argumenterer for at det er en slitsom måte å jobbe på, og at det går ut over familielivet.

De er i realiteten på jobb i opptil 12 timer, men får betalt for langt færre timer

 

Sikkerhet

Mange bussjåfører opplever også de får alt for dårlig tid til helt nødvendige arbeidsoppgaver. Det er sjåførens ansvar å utføre sikkerhetssjekk før avgang. Det innebærer blant annet å sjekke, lys, bremser og at bussen er ren. Det er satt av seks minutter til å gjøre denne sjekken, noe sjåførene mener er for liten tid. En av de streikende sjåførene forteller at det ikke er uvanlig å komme tidligere på jobb for å utføre sjekken. Nå vil de altså ha betalt for den faktiske tiden sjekken tar.

De vil altså ha betalt for den faktiske tiden sikkerhetssjekken tar.

 

Til lørdag er det varslet opptrapping av streiken. Da kan ytterligere 4500 sjåfører bli tatt ut i streik over hele landet.