FOTO: Heiko Junge / NTB

Dette holder ikke, Erna

Høyres forsvar for sin partileder Erna Solberg drøyde. Da det kom, var det ikke verdt å ha ventet på.

Høyres svar på partileder Erna Solbergs eventuelle feil og mangel på aktsomhet skulle komme tirsdag. Et samlet pressenorge hadde ventet en drøy arbeidsdag. 19.30 kom det. Etter Dagsrevyen, etter at redaksjonene var gått hjem for dagen. For Høyre, som prøver å komme unna inntrykket av å ha forsøkt å styre mediene, blir dette i beste fall å bekrefte at partiet nettopp prøver å beholde kontrollen over fortellingen om det største fallet i norsk politisk historie.

Tirsdagens mediemanipulasjon gjør lite for tilliten til Solberg og hennes versjon av historien.

I kveld innrømmet Solberg at hun burde konfrontert mannen sin tidligere. Det er syltynn etterpåklokskap. Og forandrer ingenting. Tirsdagens mediemanipulasjon gjør lite for tilliten til Solberg og hennes versjon av historien. Det var en klassisk vri av for lite, for seint.

Ingen ting endrer på alle de momentene i saken som tilsier at Erna Solberg burde og skulle ha vært langt mer aktpågivende. Hun hadde mange år på seg til å stille noen helt nødvendige kontrollspørsmål. Først nå innrømmet hun det. Hun har ikke vært aktsom nok. Det er hennes ansvar alene.

Det har ikke stått på hint om at mannens aksjehandel var egnet til å stille spørsmål ved. Og når flaggene har vært så mange og så røde, er det det knapt til å tro at Solberg aktivt og reelt kan ha vurdert sin habilitet opp mot ektemannens aksjehandler. Arrogant vil man kunne mene.

Både Dagens Næringsliv og E24 har drevet journalistikk av høy kvalitet når det gjelder å kartlegge Solberg-saken. Mediene har satt sammen tidslinjer som gir et klart inntrykk av at Solberg tidlig i sin statsministerperiode burde ha vekket mistanke om at Sindre Finnes spekulerte i aksjer, og at dette kunne være problematisk.

Allerede før Solberg hadde presentert sin regjering i oktober 2013, var Finnes’ interesse for børs og aksjehandel et problem. Statsministerens kontor (SMK) advarte om at dette ville «skape utfordringer for påtroppende statsminister» og Solberg ble bedt om å utrede dette i samråd med lovavdelingen i Justisdepartementet. Anbefalingen ble ikke fulgt opp av statsministeren.

Heller ikke de store utslagene på ektemannens inntekt fikk Erna Solberg interessert i hva hans aksjehandler egentlig besto i.

Ett år senere kom de første mediehenvendelsene. Finnes tok kontakt med SMK etter at NRK hadde stilt spørsmål, og sa at det var vist «urovekkende interesser for mitt eierskap til aksjer». I november samme år publiserte NRK en sak om aksjeeierskapet til Finnes. Ved årsslutt eide han aksjer i 14 selskap. Rett før stortingsvalget i 2017 meldte Dagbladet seg med spørsmål om Finnes’ store aksjekjøp i et bompengeselskap. På samme tid blåste det friskt rundt Ap-leder Jonas Gahr Støres pengeplasseringer. Støyen rundt hans aksjedisposisjoner avgjorde langt på vei valget. I 2019 fulgte Dagbladet opp Finnes’ investeringer.

Heller ikke de store utslagene på ektemannens inntekt fikk Erna Solberg interessert i hva hans aksjehandler egentlig besto i. Selv om det er hennes plikt og absolutte ansvar å sikre egen habilitet. I følge E24 gikk ektemannens lignede inntekt kraftig opp i både 2017 og 2020, som følge av gevinster i aksjemarkedet. Det siste året Solberg var statsminister, økte han inntekten med 417.000 kroner. Familien har felles økonomi.

I juli i år smalt det heftig i kongeriket da statsråd Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av som følge av mistanker om innsidehandel og brudd på habilitetsreglene. «En forståelig og riktig beslutning», uttalte Høyre-leder Solberg. Kort tid etter smalt det igjen. Mannen til utenriksminister Anniken Huitfeldt hadde kjøpt aksjer uten at hun var klar over det, og dette gjorde henne inhabil. Heller ikke nå kilte det i Solbergs kritiske sans om mannens aksjehistorie, som var blitt problematisert og som har gitt familien store inntekter.

Da hadde den norske valgkampen som gjorde Høyre til landets største parti mest sannsynlig sett helt annerledes ut.

Til tross for disse to politiske bombene på vei inn i valgkampen, kastet ikke Erna Solberg et eneste blikk bort på sin mann i sofaen og spurte: Du da, Sindre, hvordan var det egentlig med deg og disse aksjene? Eg skulle gjerne hatt en oversikt, bare i tilfelle, du vet.

Det burde hun gjort. Det skulle hun gjort. Som Norges fremst tillitsvalgte gjennom åtte år. Og da hadde den norske valgkampen som gjorde Høyre til landets største parti mest sannsynlig sett helt annerledes ut. Avsløringer ikke bare av Sindre Finnes’ uelegante forsøk på å presse sosialdemokrater ut av statlige styrer, men også av 3640 aksjehandler på Solbergs vakt, var til sammen egnet til å endre valgutfallet.

 

Teksten ble først publisert i Dagsavisen 19. september 2023.