Kim Arne Hammerstad

Statsviter og forfatter

Kim Arne Hammerstad er statsviter, utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet boka Politiske skandaler, som utkom på Res Publica forlag våren 2019.