Kim Arne Hammerstad

Statsviter og forfatter

Kim Arne Hammerstad er statsviter, utdannet ved Universitetet i Bergen. Han skriver på en bok om politiske skandaler, som utkommer på Res Publica forlag våren 2019.