FOTO: Jonathan Kemper/Unsplash

En million klimafornektere

En fjerdedel av oss tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Vi er verst i klassen i en fersk EU-undersøkelse.

En undersøkelse utført av King’s College for EU-programmet Horisont 2020, viser at bare seks av ti nordmenn tror klimaendringene er menneskeskapte. Hele 24 prosent tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Det tilsvarer en million voksne nordmenn.

Denne sommeren sitter det altså en million norske klimaskeptikere – eller skal vi bare si klimafornektere – og leser om dødelige hetebølger, tørke og vannrasjonering i Europa. I Storbritannia, et land som ikke først og fremst er kjent for sitt varme vær, sendte meteorologer før første gang i historien ut rødt farevarsel for ekstremtemperaturer, og ba folk om å holde seg innendørs.

Nordmenn har generelt svært høy tillit til forskere – bortsett fra klimaforskere, tydeligvis.

De leser om et stadig mer ustabilt klima, som fører med seg matmangel, ekstremvær og dødsfall, og at Dag Hessen, brageprisvinnende forfatter av boka Verden på vippepunktet, forteller at klima regnes som en av våre største sikkerhetspolitiske utfordringer. De leser at om noen tiår er Norge det nye Syden, at været her hjemme er mer ustabilt enn før, og at denne trenden kommer til å bli forsterket i tiden som kommer. Og de tror ikke på at vi mennesker har bidratt til dette.

Av landene i undersøkelsen (i tillegg til Norge, deltok folk fra Storbritannia, Irland, Polen, Italia og Tyskland), er nordmenn jevnt over de som tror minst på klimaforskere, er minst bekymret for klimaendringer og minst villige til å gjøre noe med dem.

Det kan selvsagt henge sammen med at vi i Norge er rimelige privilegerte også når det gjelder dette spørsmålet – fordi vi i langt mindre grad enn mange andre steder i verden er og blir mindre rammet av den globale oppvarmingen.

Du begynner ikke å tro på menneskeskapte klimaendringer bare fordi jeg rister på hodet over uvitenheten din.

Det kan også henge sammen med at vi har olje i blodet, og er lite villige til å ofre det som har gitt oss så mye rikdom og velstand de siste femti årene. Kanskje har vi kjøpt påstanden om at den norske oljen er så mye renere enn annen olje, eller blir blendet av Equinors massive egenkampanje i forbindelse med 50-årsjubileet.

Det er mye klimastoff i mediene denne sommeren. For mye, hvis du spør enkelte. For litt på samme måte som man blir immun mot unger som maser om is hele dagen, er det også mange som blir lei medias oppslag om klimakrise. For det første er det sommer, ferie, vi skal kose oss, ikke tenke på den kommende undergangen vi kan få inntrykk av at venter oss.

For det andre er det ingen som liker mas – når det er det ting oppleves som. Det er nemlig rimelig mange (16 prosent) som mener at det er for mye klimastoff i mediene, og en fjerdedel mener at norske medier bidrar til unødig engstelse om klimaendringene, ifølge Medieundersøkelsen 2022.

Til tross for alt dette er det overraskende at det er så mange som fornekter det faktum at de klimaendringene verden nå opplever, er et resultat av menneskelig påvirkning. Så mye som en tredjedel av befolkningen tror ikke på eller vet ikke at klimaforskere er grunnleggende enige om at klimaendringene er skapt av oss mennesker. Også her skiller nordmenn seg ut i EU-undersøkelsen, i negativ forstand.

Det er ikke rart unge folk i dag uroer seg over framtida.

Nordmenn har generelt svært høy tillit til forskerebortsett fra klimaforskere, tydeligvis. Funnene fra EU-undersøkelsen overrasker norske forskere, som kaller tallene «oppsiktsvekkende».

Det som er skumlest med alle disse tallene, er sammenhengen mellom avvisningen av klimaendringene som menneskeskapte, den feilaktige antagelsen om uenighet blant klimaforskere og uviljen mot å støtte storstilte klimaprosjekter.

For hvordan skal Norge bli et foregangsland for klima når en million av oss er klimafornektere?

Er du en av disse klimastrutsene, som stikker hodet i sanden for å slippe å ta innover deg det verdens fremste eksperter er enige om: at det er vi som forårsaker klimaendringene – og at det dermed også er vi som må gjøre alt vi kan for å redde jorda vår? Da er nok dessverre denne teksten bortkastet på deg. Ja, sannsynligvis leser du ikke en gang denne avisa.

En studie, som riktig nok er noen år gammel, viste nemlig at 63 prosent av konservative menn (altså menn som stemte Høyre, Frp, KrF eller Senterpartiet) enten ikke trodde på klimaendringene eller mente de ikke var forårsaket av menneskelig aktivitet. Forskere forklarer dette med at folk som er høyrevridde i mindre grad er villige til å gjøre endringer i livsstil, og søker å beholde sosiale maktstrukturer.

Hele 24 prosent tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Det tilsvarer en million voksne nordmenn.

Det funker ikke å overbevise disse mennene og deres meningsfeller ved å kjefte eller være belærende. Det funker i hvert fall ikke å fortelle dem at de har blitt lurt, eller rett og slett er dumme. Du begynner ikke å tro på menneskeskapte klimaendringer bare fordi jeg rister på hodet over uvitenheten din.

Håpet ligger heldigvis i ungdommen. De er langt mer bekymret for klimaendringene, og langt mer pessimistiske med tanke på vår evne til å håndtere dem. Det er ikke rart unge folk i dag uroer seg over framtida. Samtidig er det nok der løsningen på klimakrisa ligger. Så kan de kan med rette fortelle de voksne klimaskeptikerne at de ikke er sinte, bare veldig, veldig skuffet.

Teksten ble også publisert i Dagsavisen, 25. juli 2022.