erna solberg
FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen/Flickr cc

Erna, vi kan ikke late som om denne regningsbunken ikke finnes

Det øverste valgløftet på Høyres liste er umulig å holde om man tar beredskap på alvor.

Spol tilbake til juni. Høyre sparker i gang sin valgkamp, og kommer med sitt første valgløfte. Ifølge Erna Solberg, «Høyres viktigste løfte»:

En stemme til Høyre ville være en stemme på å fryse kommunale skatter, avgifter og gebyrer de neste fire årene.

Hun må ha visst at det var ren bløff. En lovnad til velgerne Høyre ikke kan klare å holde.

Tiden siden juni har vist tydelig hvorfor.

Spør folk i Nesbyen, Drammen eller Lillestrøm om flom-sommeren 2023. For de som ikke hadde forsikringene i orden, innebar det ekstreme innhugg i privatøkonomien. For kommunene innebar det millionregninger som må tas fra skole, helse og eldreomsorg.

Disse tingene er ikke gøy å bruke penger på, men handler om den grunnleggende tryggheten for folk.

Vi vet ennå ikke hva sluttregninga for ekstremværet «Hans» ble, men da en lignende regnflom traff København i 2011, kostet det seks – 6 – milliarder kroner.

I årene vi står foran, øker sannsynligheten for ekstreme værkriser for kommunene. Kostnadene til opprydding blir store uansett. Men er kommunene smarte, tenker de forsikring og beredskap i alt de gjør. Forebygging er langt billigere enn krisehåndtering, men den sure regninga vil fremdeles være enorm.

Hva som kreves for å ruste kommunene for kriser, kan være forskjellig. Noen steder trenger brannvesenet bedre utstyr. Andre steder må kommunen flomsikre områder som ikke tidligere har vært utsatt, skredsikre kommunale veier, eller bygge diker og murer. I mange kommuner har man planer for hva man skal gjøre hvis kriser treffer, men slett ikke finansiert bemanning og utstyr for at planene skal være mer enn noen ark i en skuff.

Disse tingene er ikke gøy å bruke penger på, men handler om den grunnleggende tryggheten for folk.

Vi kan ikke late som denne regningsbunken ikke finnes.

Felles for mange kommuner er at de trenger å oppgradere vann- og avløpssystemene sine. Skal styrtregnet ha et sted å renne, må det blant annet kilometervis med kommunale rør utbedres. Den samlede regninga for oppgradering av vann og avløp, kan være snakk om flere hundre milliarder kroner, hvis man også skal bytte ut foreldede rør som er i elendig stand mange steder.

Innbyggerne må forvente at det er full kontroll på om drikkevann og kloakk holdes adskilt i rørene. Den ene mannen som døde etter ekstremværet i København i 2011, døde etter å ha vært i kontakt med kloakkvann.

Loven sier at vann- og avløp skal finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer. Det er i realiteten komplett utenkelig å se for seg at behovene kan møtes uten å øke avgiften.

I løpet av valgkampen har flere Høyre-ordførere innrømmet at Ernas avgiftsløfte vil være helt umulig å innfri. Løftet er avlyst av flere Høyre-kandidater. Det er bra.

At Høyre gjør det til sitt viktigste valgløfte, overrasker meg.

Jeg forstår godt at mange kommunepolitikere har kviet seg for å snakke om disse spørsmålene i valgkampen. Det er ikke spesielt hyggelig å stå på stand og fortelle potensielle velgere at prisen for å forebygge kriser vil vokse kraftig framover. Jeg kan knapt tenke meg et kjedeligere politisk løfte enn å bytte ut kommunens rør. At disse kostnadene kommer på toppen av en kjempevekst i antall eldre framover, gjør det ikke bedre.

Men vi trenger kjedelige politikere som tar ansvar. Løftet om avgiftsfrys er et rent populistisk utspill. At Høyre gjør det til sitt viktigste valgløfte, overrasker meg.

Det overrasker meg også sterkt at Erna Solberg, etter «Hans» og etter at flere av hennes egne ordførere sier det vil være umulig å fryse avgiftene, ikke går tilbake på dette løftet.

Vi kan ikke late som denne regningsbunken ikke finnes.