FOTO: Kyle Glenn/ Unsplash

Folk flest positive til innvandring

Det bør reflekteres av både media og folkevalgte.

Folk flest er positivt innstilt til innvandrere, skriver SSB analyse i dag, i en sak om den årlige undersøkelsen om holdninger til innvandrere og innvandring. “Syv av ti er for eksempel enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.” Andelen som synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, har gått ned 24 prosentpoeng siden 2002, viser undersøkelsen.

Velgerne er mest opptatt av skole og utdanning

Dette stemmer overens med funnene fra European Social Survey (ESS), som har undersøkt til hvilken grad respondenter fra en rekke europeiske synes immigranter gjør landet deres til et bedre eller verre land. Resultatene derfra viser at den positive innstillingen til innvandring har økt fra 2002 til 2016. Det kan selvsagt også fortsatt bety at mindre grupper har blitt mer negative, men funnene viser også at flesteparten har blitt mer positivt innstilt til det multikulturelle. Folk flest er altså ikke negative til innvandring, sånn enkelte populistiske krefter ofte vil ha det til eller får det til å framstå som.

Det bør reflekteres av både media og folkevalgte.

Ifølge undersøkelsen som Norstat gjorde for Aftenposten i februar, er det heller ikke innvandring som er den største tematikken som velgere flest har i mente når de trekker mot stemmeurnene ved kommunevalget til høsten: Velgerne er mest opptatt av skole og utdanning. Det bør reflekteres av både media og folkevalgte.