FOTO: Terje Pedersen, ANB

Fri rettshjelp må styrkes, ikke kuttes

Byrådet i Oslo bør snu i forslaget til kutt av Juridisk Rådgivning for Kvinner.

Forslagene til Oslo byrådets budsjett ble klart forrige uke selv om det til dels har blitt overdøvet av saken om skolesjefen i Oslo i 18 år, Astrid Søgnen og byråd Inga Marte Thorkildsen.

Det var mye bra i årets budsjettforslag for Oslo-beboere. Det rød-grønne byrådet har en tydelig sosial profil: Det blir mer til skole, flere lærere, gratis AKS for alle 1.-klassinger, penger til prosjekter med skolemat og frukt og grønt til alle ungdomsskoleelver, mer til idrett, mer til bedre mat på sykehjem, flere hjelpende hender i hjemmetjenesten, flere el-busser, mer sykkelvei, flere jordmødre, mer penger til kulturskolen og mer til forebyggende ungdomsarbeid i bydelene.

Også i hovedstaden er det frivillige organisasjoner som må ta ansvar for å gi svakerestilte et rettslige vern

Likevel, et av forslagene til kutt som ble lagt fram av byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vil ramme noen av de mest sårbare gruppene av beboere dersom bystyret stemmer gjennom forslaget.

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) foreslås nemlig kuttet med et årsverk. Lederen av JURK, Frøydis Patursson, forklarer organisasjonen som “et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter rettshjelp og rettighetsinformasjon til alle som definerer seg som kvinner” i Dagbladet i helgen og beskriver forslaget som “en real ripe i lakken for de tre partienes troverdighet i saker som gjelder rettshjelp for kvinner, politisk kamp for kvinners levekår, diskriminering og trakassering og utsatthet for vold og mishandling.”

Med et historisk stort handlingsrom i budsjettet sitt (73 milliarder) framstår derfor forslaget til kutt som spesielt smålig

Fri rettshjelp er et tilbud som staten strengt tatt burde ha tatt ansvar for selv. Det er det ikke Oslos byråd som skal stå til ansvar for til syvende og sist. Men også i hovedstaden er det frivillige organisasjoner som må ta ansvar for å gi svakerestilte et rettslige vern. Med et historisk stort handlingsrom i budsjettet sitt (73 milliarder) framstår derfor forslaget til kutt som spesielt smålig.

I sosiale medier kan det nå se ut som at Oslo SV er i en snuoperasjon. Stortingsrepresentant for SV, Petter Eide, rykket ut på Facebook og proklamerte at han var uenig i at budsjettene til JURK skal kuttes og at SVs gruppe i Oslo ikke støttet kuttet. Det gjør heller ikke Oslo SV i bystyret, ifølge bystyrerepresentant Ivar Johansen på Facebook.

Derfor holder det ikke at bare SV uttaler seg om saken og nå gjør klart for en snuoperasjon

Det er enda uklart hva Oslo Ap og Oslo MDG mener om saken, men det som likevel er sikkert er at et byrådsforslag blir lagt fram som et kollegium, uansett hvilket byråd som har fremmet forslaget (her: Tone Tellevik Dahl fra Ap). Derfor holder det ikke at bare SV uttaler seg om saken og nå gjør klart for en snuoperasjon.