FOTO: Jay Wennington/Unsplash

Netthets: Et demokratisk problem

Å skremme kvinner som Brenna til taushet er et problem vi må ta på alvor

Den 19. september hadde Adresseavisa et oppslag på at fylkespolitiker Tonje Brenna (Ap) reagerte på et spørreskjema om retusjering av sønnens barnehagebilder. Deretter fulgte flere norske medier opp saken med påfølgende kommentarer og reaksjoner.

I går (søndag) står Brenna selv fram i Aftenposten: – Hatet er så rødglødende. Jeg er redd.

Saken, som i utgangspunktet dreide seg om retusjering av bilder, har utviklet seg til å bli en sak om netthets mot en kvinnelig politiker.

Det kan koste dyrt, for dyrt, for en del kvinner å uttale seg i media

“Jeg får høre at jeg er uegnet som mor, at jeg ikke fortjener å ha barn, at jeg er en fitte, et undermenneske,” sier Brenna til Aftenposten og innrømmer at hun har vurdert å gi seg som politiker de siste dagene.

 

Utsatte kvinner

Aftenposten viser i sin sak til en undersøkelse om kvinnelige politikeres erfaringer med netthets, laget av Amnesty Norge. Den viser at kvinner får en annen type hets enn menn, ofte personlig og seksualisert.

Det samsvarer også med funnene til forsker ved arbeidsforskningsinstituttet Aina Landsverk Hagen som, da hun undersøkte netthetsen blant norske journalister, fant at unge, kvinnelige journalister får dobbelt så mye netthets som menn på sin egen alder. Men også at hetsen var mer seksualisert og utseendefiksert.

Demokratiet vårt er helt avhengig av disse menneskene

Det kan koste dyrt, for dyrt, for en del kvinner å uttale seg i media. Men som politiker er du nesten nødt til å forholde deg til dem likevel.

Våre folkevalgte

De fleste politikere i vårt langstrakte land jobber ikke på Stortinget. De jobber i lokalsamfunn, som deltidsarbeidende kommunepolitikere eller som Brenna: fylkespolitiker.

Mennesker som alle, uansett partitilhørighet, ønsker å legge inn en ekstra innsats for å gjøre noe de tenker bidrar til et bedre samfunn. Disse menneskene blir kanskje ikke alltid satt pris på av politiske motstandere, det er en del av gamet. Men når den saklige kritikken glir over til hets og trusler, er det viktig å sette foten ned.

Det finnes ingen unnskyldning for netthets

Demokratiet vårt er helt avhengig av disse menneskene. Mennesker som, i kraft av sine velgere, helst bør representere hele mangfoldet av samfunnet vårt.

Å skremme kvinner som Brenna til taushet er et problem vi må ta på alvor. Det finnes ingen unnskyldning for netthets, og dens konsekvenser rammer demokratiet vårt.