FOTO: NTNU Economics/Flickr cc

Frp skjønner seg ikke på økonomi

Å flytte 100 milliarder kroner fra pensjon til veibygging er helt vanvittig.

Frp er ikke et parti som alle andre. Heller enn faktiske løsninger på problemer folk har i hverdagen, er mange av partiets forslag preget av en pr-logikk. Hva gir klikk i sosiale medier? Hvordan får man oppslag i VG? Hvordan gjør man «de andre» sinte?

Mange av utspillene i forbindelse med helgens Frp-landsmøte, bærer preg av dette. Som det nye utspillet om at folk gjerne må få røyke så mye de vil – selv om partiet i regjering fremdeles ønsker å drive holdningskampanje mot røyking. Eller landsmøtevedtaket om at lærere skal forbys å faste – som løser et problem som reelt sett ikke eksisterer.

Slike symbolske utspill er politisk sett først og fremst plattheter – de har liten praktisk konsekvens. Skumlere blir det når partiet tar med seg denne pr-måten å tenke på inn i den økonomiske politikken. En pr-logikk hvor etterlatt inntrykk av handlekraft er viktigere enn å løse problemer.

nyhetsbrevet

Det så vi tydelig i helgen, hvor partiet vedtok å bruke opp mot 100 milliarder kroner fra pensjonsfondet (også kalt oljefondet) på bygging av veier. Ikke 100 millioner kroner, men vanvittige 100 milliarder kroner. Det er betimelig å spørre seg om Frp skjønner hvordan økonomien i landet vårt henger sammen.

Vi har her på lederplass tidligere kritisert Erna Solberg for å ville hente inn penger «under streken» for å finansiere fregatt og regjeringskvartal. Det var den gang snakk om 25 milliarder kroner. Frps forslag om å finansiere veibygging er ytterligere 75 milliarder fra fremtidens pensjonister.

Det er avgjørende for en sunn økonomi og en bærekraftig velferdsstat at vi holder på handlingsregelen.

Vi har satt en begrensning på oss selv – handlingsregelen – som sier at vi maksimalt skal bruke 3 prosent av inntektene fra oljevirksomheten hvert år. På den måten motvirker vi overoppheting i økonomien, og vi sikrer at vi ikke spiser av fondet.

Det er avgjørende for en sunn økonomi og en bærekraftig velferdsstat at vi holder på handlingsregelen. Vi kan ikke åpne slusene for den radikalt uansvarlige bruken av pensjonspenger som Fremskrittspartiet i helgen gikk inn for.

Under denne regjeringen har veksten i oljepengebruk vært seks ganger så høy som veksten i BNP. Vi kan ikke sklitakle pensjonsfondet med å bruke 100 pensjonsmilliarder på vei. Det er ikke økonomisk ansvarlig.

nyhetsbrevet