FOTO: Marius Nyheim Kristoffersen/SV

Podcast: Hvem er mest ansvarlig i landet her?

SVs Kari Elisabeth Kaski kommenterer økt oljepengebruk og trangere budsjetter.

Regjeringen fortsetter å bruke mye oljepenger og foreslår å hente enda mer, utenfor budsjettet, til oppbygging av nytt regjeringskvartal og ny fregatt. Det skaper debatt, og det hører til sjeldenhetene at en unison opposisjon kritiserer en regjering for å bruke for mye penger. Men dette er altså Norge i 2019.

Norge blir altså mer og mer oljeavhengig. I dag er hver 6. krone på statsbudsjettet hentet fra oljefondet. I 2001 var det kun hver 29. krone.

– Regjeringen har holdt seg innenfor handlingsregelen, men de har likevel brukt avsindig mye oljepenger, sier Kari Elisabeth Kaski, medlem av finanskomiteen for SV på stortinget.

– De burde vurdere den totale oljepengebruken uavhengig av handlingsregelen. Vi kan ikke se at pengebruken har kastet noe særlig av seg.

Hvorfor er det så dumt å bruke for mye oljepenger?

– Vi bruker av penger som er sparepengene til framtidige generasjoner. Vi bør spare fordi vi vet at det blir store omstillingsprosesser i framtida. Vi kan ikke forvente at oljefondet alltid kommer til å være så stort som det er nå. Mye av fondet står i aksjer som gjør fondet sårbart for den globale økonomiske situasjonen  og konjunkturer.

SV er det partiet som bruker minst oljepenger, men også i SV må det prioriteres hardere framover.

– Å bruke mye penger er ikke et mål på radikalisme. Vi vil prioritere nye velferdsreformer og grønn omstilling. Så må vi kanskje nedprioritere store veiprosjekter og effektivisere offentlig sektor. Vi ønsker også å legge om skattesystemet. Snuskattetrykket vekk fra inntekt og over på eiendom, formue og arv. Det vil bredde ut skattegrunnlaget og sørge for at det lønner seg å jobbe.

Vi tar også opp debatten om manglende fagforeningsrepresentasjon på venstresidens lister til lokalvalget.