FOTO: Bruskeland & Klouman/Fjeldavli

Podcast: Trengs det mer sosial mobilitet?

Shamus Khan, professor ved Columbia University, og Agendas Sigrun Aasland er gjester.

Denne uken får vi besøk at den anerkjente amerikanske sosiologen Shamus Kahn. Han tar et oppgjør med ideen om meritokratiet. Og vi dykker ned i begrepet sosial mobilitet og nøster opp i en unyansert debatt om at innvandrerne tar jobbene våre, sammen med Sigrun Aasland, fagsjef i Tankesmien Agenda.

At «alle skal med» og at alle skal ha «like muligheter» virker det som at det er tverrpolitisk enighet om i Norge. Men i hvilken grad får vi det vi fortjener? Dette spørsmålet får den politiske enigheten til å slå sprekker. For hva individet selv kan bestemme over og hvilke utfall som bare er tilfeldige eller bestemt av strukturer er det stor uenighet om.

– Jeg har vunnet mye på at jeg har med meg et sett med egenskaper som mine foreldre har gitt meg, sier Khan.

Men disse egenskapene er verdifull i en gitt situasjon, og er totalt unyttige i andre, mener han, og stiller spørsmål ved den vilkårlige måten noen egenskaper blir belønnet på og andre ikke.

– Jeg kunne ha utviklet andre egenskaper, men jeg er også nesten helt blind, så i en lang rekke sosiale sammenhenger kunne jeg aldri ha lykkes i. Uansett hvor hardt jeg jobber.

Kahn mener meritokrati, og tanken om at hardt arbeid lønner seg og at vi får det vi fortjener er en enkel posisjon å ta, men er vanskelig å forsvare.

– Jeg er ikke komfortabel med å si at noen fortjener å lide.

Sigrun Aasland, fagsjef i Agenda, hjelper oss med å se nærmere på den sosiale mobiliteten i Norge. Sosial mobilitet har også blitt aktualisert av en rapport, utarbeidet av forskere ved Frisch-senteret på UiO, som viser at den sosiale mobiliteten i områder med mye innvandring faller. Tar innvandrerne jobbene våre?

Lenker

Frisch-senterets rapport om innvandring og sosial mobilitet finnes her

Intervjuet med Shamus Khan om eliter i Agenda Magasin finnes her

Arrangementet Framtida er nå, med Gudmund Hernes, Kristin Halvorsen, Kjell Magne Bondevik, Sigrun Aasland og Trygve Svensson finnes her