FOTO: Stian Bromark

Podcast: På jobb i den nye arbeiderklassen

James Bloodworth har jobbet undercover. Vi tar praten om hvordan det er i de tøffeste delene av arbeidslivet.

Denne uken slapp James Bloodworth boken sin på norsk under tittelen Innleid og underbetalt. I boken går han undercover i fire av de tøffeste jobbene i britisk arbeidsliv – som innleid arbeidskraft i nettbutikken Amazon, i transport-appen Uber, på callsenteret Admiral og som privat hjemmehjelp i Carewatch.

– Det er deler av arbeiderklassen som blir fullstendig ignorert av storsamfunnet. De problemene disse folkene har, blir ikke dekket i de store mediene. Jeg ville intervjue dem for å bidra til å gi dem en stemme, sier Bloodworth

Han forteller om fysisk slitsomme arbeidsdager, og algoritmestyrte arbeidsoppgaver, hvor man blir sendt rundt fra den ene oppgaven til den neste, uten å kunne være med og styre arbeidet selv, slik store deler av middelklassen kan. Han beskriver lokalmiljøer som over de siste tiårene har mistet mange av de gamle, stabile industrijobber. Bloodworth mener utviklingen i retning av et mer ustabilt arbeidsliv med mer bruk av innleie er én av årsakene til at mange britiske arbeidere føler på en bitterhet.

– De gamle jobbene var ikke de mest behagelige, men du hadde institusjoner, som fagforeningene, som bidro til stabilitet. Du kunne ha disse jobbene hele livet. De nye jobbene er mye mer usikre, dårligere betalt, og det er vanskelig å støtte en familie når det er så ustabilt. Det får politiske konsekvenser, sier han.

I podcasten snakker vi også med Agenda-rådgiver Hilde Nagell, som jobber med et notat om samvirker, herunder arbeiderstyrte bedrifter. Hun mener samvirkemodellen er en uutnyttet mulighet i møte med den nye plattform-økonomien som Uber er en av de fremste representantene for.

– Arbeidsvirkeligheten som Bloodworth beskriver er ikke noe noen av oss ønsker seg. Det er nærmest definisjonen på en ufri arbeidssituasjon. Det mest åpenbare svaret har alltid vært å fagorganisere seg. Fagbevegelsen må se til denne typen arbeidsfolk og hva de utsettes for. Men det går an å tenke enda mer radikalt. Kanskje kan arbeidsfolk eie appen selv? Det er jo noe veldig rart med at det skal sitte noen eiere og ta en rente uten å delta i virksomheten, sier Nagell. Hun viser til flere eksempler hvor samvirkemodellen har vært brukt med hell innenfor drosjenæringen.

Lytt til episoden under eller i din podcast-spiller.

Ukens anbefalinger:

Historiker Rutger Bregman om skatt hos World Economic Forum i Davos

Statsviter Ben Ansell om hvordan bolig-ulikhet påvirker hva folk stemmer

Innleid og underbetalt er gitt ut på forlaget Res Publica. Res Publica og Agenda Magasin tilhører samme selskap. Les mer her.