I full fart mot en ny kald krig

Vladimir Putin og Russlands ledelse har gått til krig mot Ukraina, trolig for å innlemme landet i Russland. Det vil koste dem dyrt i form av politisk isolasjon.

For det er tegn som tyder på at dette ikke vil være over snart. To dager før invasjonen i Ukraina, holdt Putin en TV-tale der han demonstrerte sine nye, dårlige historiekunnskaper. Han påsto blant annet at Ukraina aldri egentlig hadde vært noen selvstendig stat.

Ukrainas regjering ble omtalt som en nikkedokke for Vesten, et marionettregime.

Plassert i dagens krigssituasjon kan det tolkes som at den ukrainske staten med sine institusjoner og ledere skal ødelegges og knuses. Det var også konklusjonen Ukrainas president Volodymyr Zeleinskyj kom til torsdag.

Samtalene Putin og utenriksminister Sergej Lavrov har hatt med europeiske og amerikanske toppolitikere i tiden etter at Russland «anerkjente» de to utbryterområdene Donetsk og Luhansk, har vært et skuespill. Det samme var møtet i det russiske sikkerhetsrådet. «Et  teaterstykke der hver enkelt hadde fått utdelt sine replikker og roller», skrev BBCs analytikere. En for en reiste rådets medlemmer seg for å fortelle det Putin ville høre.

En ønskedrøm, kanskje, men likevel.

I den fortellingen det russiske sikkerhetsrådet leste høyt for oss, het det at Russland var blitt tvunget til å gripe inn for å beskytte folket i Donbas fra den dødelige trusselen fra myndighetene i Kiev. «Folkemord» var et ord som ble sagt, ifølge BBC. Ukrainas regjering ble omtalt som en nikkedokke for Vesten, et marionettregime.

 

Hvis Putin taper

Verbet «taper» må her fordøyes på riktig måte, for Ukraina kan neppe beseire Russland med landets militære makt. Men hvis krigen trekker ut og likposer kommer hjem til store deler av Russland, vil det bli vanskelig å opprettholde støtte i opinionen for krigen.

Allerede på krigens første dag ble 1.400 aktivister som protesterte mot krigen i Moskva arrestert. Hvis krigen fortsetter i uker og måneder uten utsikt til løsning, er det vanskelig å forestille seg at Putin kan fortsette ved makten. Da kan han bli en for stor belastning for kleptokratiet han representerer, og da skal man ikke se bort fra at noen kan prøve å gjennomføre et kupp. En ønskedrøm, kanskje, men likevel.

Hvem vil bli den første vestlige statsleder som håndhilser på Putin?

Hvis Putin derimot vinner, hvis krigen avsluttes etter et par uker og en ny, russiskvennlig ledelse innsettes i Kiev, åpner nye situasjoner seg. For Putin har kommet med uttalelser som kan tyde på at han ønsker å gjenopprette Sovjetunionen i en eller annen form. Da står plutselig flere land i fare for å havne på listen over dem som er truet.

Det gjelder både NATO-landene Estland, Latvia og Litauen, Polen, Slovakia, Romania og Bulgaria. I tillegg kommer Moldova. Presset mot disse statene vil bli stort.

Er dette utelukket? For noen staters del, ja. I hvert fall ikke uten kamp eller krig. Men hvem ville for tre-fire uker siden ha sagt at Russland forberedte krig mot Ukraina?

 

En ny kald tid

Uansett hvordan krigen utvikler seg, er det klart at vi er inne i en ny og kritisk tid der ingenting blir som før Putins angrep. Hvem vil bli den første vestlige statsleder som håndhilser på Putin? Hvem vil sette sin signatur på samme papir som denne mannen, som traff vestlige toppolitikere og snakket om diplomati mens han forberedte krig? Putin er blitt en mann uten ære, uvelkommen de fleste steder.

Russland blir nå helt avhengig av gass- og oljeeksport til Kina.

Kina står igjen som Putins beste venn, etter at vestlige, økonomiske sanksjoner begynner å virke. Russland blir nå helt avhengig av gass- og oljeeksport til Kina, men kan neppe øke den raskt nok. Bruk av den kinesiske valutaen yuan som erstatning for sperringen mot amerikanske dollar, euro og britiske pund, som Xi Jinping har åpnet for, er et aktivt forsøk fra Kina på å sabotere sanksjonene.

Putin var den store æresgjesten i Beijing på åpningsdagen for vinter-OL. Det er utenkelig at Putin ville ha satt i gang invasjonen og krigen mot Ukraina uten å sikre seg ryggstøtte i Beijing. Det er noe å ha i mente ved senere anledninger.