FOTO: Towfiqu Barbhuiya

Hvorfor går flere til matsentralene enn til Nav for å få hjelp?

En velferdsstat som Norge skal ikke være avhengig av frivillige for at folk skal slippe å hoppe over måltider.

Alle byer med matsentraler i Norge rapporterer nå om lengre køer og større pågang. De forteller om flere nye fjes de ikke har sett før. Med andre ord: Det er flere og flere av oss som trenger å få utdelt mat for å få det til å gå rundt.

Sosialhjelp er blitt en ytelse du må komme krypende for å få.

Samtidig viser undersøkelser Klassekampen har gjort at det blir betalt ut mindre økonomisk sosialhjelp fra Nav. 

Nye tall fra SIFO viser at 130 000 husholdninger har alvorlige økonomiske problemer. 45 prosent i denne gruppa har hoppet over måltider. 5 prosent har brukt matsentraler. Christian Poppe i SIFO slår fast at dobbelt så mange som i fjor sliter økonomisk. Hvorfor står disse menneskene i kø for å få mat heller enn å oppsøke Nav?

Det må vi komme til bunns i, for det handler om tilliten til velferdsstaten vår.

En grunn kan være at det sitter langt inne for folk å søke sosialhjelp når du vet at det vil bli krevd at du må tømme sparekontoen, selge bilen og være på bar bakke før du har mulighet til å få hjelp. Alle andre muligheter skal ha vært prøvd, du skal ikke ha noen andre muligheter til å forsørge deg sjøl.

Sosialhjelp er blitt en ytelse du må komme krypende for å få.

Folk som nå sliter, skal fortsette livet sitt når krisen er over. Er det beste å selge bilen hvis familien på Nav-kontoret har barn som må hentes og leveres? Er det nødvendig å tømme sparekontoen med en liten sum som er satt av til å feire konfirmasjon?

Da må velferdsstaten ha tillit til oss når vi kommer og ber om hjelp.

Vi trenger en gjennomgang av sosialhjelpen i Norge. Vi må endre kriteriene for å motta sosialhjelp slik at de ikke er så strenge at vi ikke får hjulpet de som trenger det. De ansatte må få mulighet til å kunne utbetale mer i en periode når det er behov, slik at den økonomiske krisen ikke biter seg fast i familien.

En annen grunn kan være at Nav er utilgjengelig. En rapport fra Helsetilsynet viste at 49 av de 70 Nav-kontorene de undersøkte holdt åpnet seks timer eller mindre.

Det haster å gjøre Nav tilgjengelig og mulig å bruke. Åpningstidene må utvides både fysisk og på telefon. Og Nav må være et sted det er trygt å komme til, der du vet at du blir møtt som et menneske, ikke en kontoutskrift. Det må være et sted med ansatte som har frihet nok til å gjøre det som er logisk i et perspektiv som er lenger enn en uke frem i tid. Som ser helheten i situasjonen din for å kunne gi best mulig hjelp.

Ingen skal skamme seg over å ha dårlig økonomi i Norge.

Alle vi som bor i Norge skal vite at vi får hjelp når vi sliter, at vi ikke blir stående på bar bakke. Tillit skrives likt begge veier. Og tillit fungerer bare når den går begge veier. Når vi bidrar og betaler skatt av inntekten vår hver måned, er det fordi vi har tillit til at velferdsstaten er der for oss når vi trenger den. Da må velferdsstaten ha tillit til oss når vi kommer og ber om hjelp.

Som vi hørte fra de modige damene i NRK-debatten om fattigdom tirsdag 15. november, var de allerede fulle av skam over hvor dårlig økonomi de hadde. Da trenger vi ikke et system som påfører mer skam, vi må ha et system som fjerner skam. Ingen skal skamme seg over å ha dårlig økonomi i Norge.

Men vi som samfunn må lage et system der ingen blir stående alene når de trenger hjelp. Der den viktige innsatsen matsentralene legger ned til slutt skal være overflødig, fordi vi har er Nav-system som folk bruker og stoler på.