Raymond Johansen
FOTO: Arbeiderpartiet

De økte forskjellene er helt krise

Etter syv år med en utvikling som har gått feil vei, har verken Høyre eller deres venner i og utenfor regjering særlig mye troverdighet i denne kampen.

Vi liker å tro at vi er et samfunn med små forskjeller, men forskjellene er mye større enn det man har trodd inntil nå. SSB lanserte nylig en rapport, som mildt sagt slår bena under akkurat det. Funnene er alvorlige, og viser at utviklingen går feil vei. De rikeste blant oss betaler en lavere andel av sin inntekt i skatter og avgifter enn folk flest. At den rikeste ene prosenten tjener 19 prosent av all inntekt, og at 0,1 prosenten av de rikeste tjener 6 prosent av all inntekt kan neppe være sunt for samfunnet, men det stopper ikke med det. Den rikeste ene prosent betaler i gjennomsnitt 22 prosent skatt. Tallene snakker for seg selv, og trenger i grunn ingen ytterligere presentasjon. Det virker som vi er baklengs på vei inn framtiden.

Man kan se barn som går med tynne jakker og ødelagte joggesko midt på vinteren

Vi vet at over 110 000 (!) barn vokser opp i fattigdom her hjemme. Fra 2013 til 2018 økte barnefattigdommen med om lag 30 prosent. I en rapport fra Kirkens bymisjon fra i fjor fremkom det blant annet at barn tar med seg sammenkrøllet matpapir på skolen for å skjule fattigdommen. Selv om det for mange kan være fjernt fra deres egen virkelighet, så er dette en realitet som vi er nødt til å vedkjenne og forholde oss til. Ofte trenger man ikke å gå lenger enn til nærmeste barnehage eller skole før man ser det med egne øyner. Man kan se barn som går med tynne jakker og ødelagte joggesko midt på vinteren, barn som aldri deltar på aktiviteter etter skoletid og barn som ikke har med ordentlig matpakke på skolen. I syv år har den Høyre-ledede regjeringen, dessverre ikke gjort nok for å motvirke den negative trenden.

Landet har fått 21 nye milliardærer siden i fjor

Derimot har landet fått 21 nye milliardærer siden i fjor. Høyre vedtok nylig på sitt landsmøte å skrote formuesskatten. Programkomiteen hadde foreslått å fjerne formuesskatten på den arbeidende kapitalen, mens landsmøtet trosset partiledelsen og med det sendte de et tydeligere signal om hvem de er til og for. Konsekvensene av å fjerne formuesskatten er over 25 000 (!) flere nullskatteytere. I praksis betyr det at stat og kommune vil gå glipp av flere milliarder kroner i inntekter. Et dramatisk vedtak, som skjer i en tid hvor pandemien har svekket norsk økonomi og forskjellene mellom folk fortsetter å øke.

Det er bekymringsfullt, og alle med et lite snev av samfunnsforståelse forstår at slike kontraster neppe kan være sunt for samfunnet vårt

Kontrastene er store fra de rikeste blant oss til de fattigste blant oss. Om lag 24 prosent av befolkningen bor i husholdninger som ikke vil klare å håndtere en uforutsett utgift, om lag 10 prosent av befolkingen lever i faktisk fattigdom. Det er bekymringsfullt, og alle med et lite snev av samfunnsforståelse forstår at slike kontraster neppe kan være sunt for samfunnet vårt. Vi trenger ikke å gå langt utenfor våre grenser for å se hva som skjer med samfunn der forskjellene mellom folk blir for store. De senere årene har man blant annet sett uroen i Frankrike. Vi må vokte oss vel gjennom treffsikre tiltak for å ikke havne der. Økte forskjeller kan ikke bare begrenses til økonomi, men handler vel så mye om skjevhet i hvem som påvirker samfunnet og retningen det tar.

At Høyre og FrP ikke ser problemet, er egentlig ikke overraskende

At Høyre og FrP ikke ser problemet, er egentlig ikke overraskende. Selv om den ene har forsøkt å omtale seg som «det nye arbeidspartiet», og den andre forsøker å profilere seg seg som «partiet for folk flest», så bekrefter de at de begge er partier for de med mest penger. For oss i det virkelige Arbeiderpartiet handler det om at vi «alltid skal stille opp for dem som trenger det» og at «de med sterkest rygg skal bære den største børa». Forklart med andre ord, så tar vi alltid utgangspunkt i vanlige folks liv når vi skal utforme politikk eller svare ut samfunnets utfordringer. Det skulle bare mangle tenker sikkert du, men det gjør tydeligvis ikke alle. Det kommende valget i 2021 handler om mye, og ikke minst kampen mot ulikhet. Etter syv år med en utvikling som har gått feil vei, har verken Høyre eller deres venner i og utenfor regjering særlig mye troverdighet i denne kampen.

Å få flere i arbeid, en styrket velferdsstat, universelle ordninger som favner alle og sterk offentlig helsetjeneste er på mange måter svaret

Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene må ha dette som en av sine viktigste saker, og det kom også tydelig fram gjennom presentasjonen av Arbeiderpartiets første utkastet til partiprogram for 2021 – 2025. Det er ikke ett tiltak, men summen av flere politiske tiltak som trengs i denne kampen. Å få flere i arbeid, en styrket velferdsstat, universelle ordninger som favner alle og sterk offentlig helsetjeneste er på mange måter svaret.

Det er noen som kjenner de økte forskjellen på kroppen, og det handler hva slags samfunn vi ønsker å være – for de mange eller for de få. Svaret er opplagt, for de mange og særlig dem som trenger det mest. Det er dem vi er til og for.