FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre vil ikke

Politikk er å ville, var det noen som sa. Høyre vil ikke. Og kan ikke.

Finansministeren sier det. Perspektivmeldingen viser det. Kassa er tom. Det er mindre å rutte med og det blir magrere år fremover.

Det finnes ikke penger til ny politikk

Det såkalte handlingsrommet på statsbudsjettet er nesten null kroner. Det vil si at det ikke finnes penger til ny politikk. Ingen ny velferdsreform, ingen Nord-Norgebane, ingen flere lærere eller sykepleiere.

Faktisk vil en ny regjerings første jobb bli å måtte finne penger til en lang rekke av allerede vedtatt politikk, som pensjon fra første krone og feriepenger på dagpenger.

I perspektivmelding kan vi også lese: «Allerede vedtatte eller varslede planer og ambisjoner gjennom Langtidsplanen for forsvaret, Nasjonal transportplan og lignende vil kunne kreve betydelige budsjettøkninger i årene fremover.»

Selv ikke status quo har Høyre råd til.

Samtidig står vi overfor noen store samfunnsutfordringer. Den kanskje mest presserende er at om lag 200 000 nordmenn er arbeidsledige. Nesten 30 prosent av dem har vært ledige i over et år. Det er en formidabel politiske oppgave å få dem tilbake i jobb så fort som mulig.

En annen, mer velkjent problemstilling, er klimakrisen og den grønne omstillingen vi skal gjennom. Skal vi nå Paris-målene, som alle partiene på Stortinget har forpliktet seg til, vil det koste mye penger. Det er dyrt å finansiere anlegg for fangst og lagring av CO2, havvindmøller og omlegging av transportsystemer.

I tillegg må utviklingen av stadig økende økonomisk ulikhet, snus.

Alt dette krever penger.

Høyre har sørget for at det er 34 milliarder kroner vi ikke lenger har

Høyre som parti er tilsynelatende opptatt av alle disse sakene. Og det tror jeg velgerne deres også er. Det er bare det at partiet i stedet for å prioritere alle disse viktige sakene, har kuttet skatte- og avgifter de siste syv årene med 34 milliarder kroner.

Så nå har ikke Høyre råd.

De har sørget for at det er 34 milliarder kroner vi ikke lenger har. Penger som kunne gått til å finansiere tog og klimatiltak. For eksempel. For å sette det i perspektiv: med 34 milliarder kunne opposisjonen fått råd til både gratis barnehage (12 mrd.) og SFO/AKS (8 mrd.), tannhelsereform (12 mrd) og mer til. Uten å røre skattene.

Høyre vet hvor trangt budsjettet deres er. De har tross alt skrevet perspektivmeldingen selv, og den sier: «Det fremgikk av budsjettfremlegget for 2021 at dersom alle langsiktige planer, mål og byggeprosjekter skal følges opp, vil det kreve mer enn det anslåtte handlingsrommet de nærmeste årene.»

De skal få råd ved å «effektivisere og omorganisere». De såkalte ABE-kuttene, flate kutt for alle statlige virksomheter, skal kunne frigjøre 1,8 milliarder kroner årlig. Men du kommer ikke langt med det. Skal regjeringen bare innfri på sine investeringsløfter til Forsvaret, vil det meste gå dit. Dessuten er det en grense for hvor lenge du kan kutte blindt i statlige budsjetter uten at det går ut over kvaliteten på tjenesten.

Økt skatt er en naturlig finansieringskilde, og dessuten avgjørende for å snu ulikhetsutviklingen

Opposisjonen går til valg på tannhelsereform, gratis AKS/SFO og storstilte hydrogensatsinger. Og, på økte skatter.

Det er både naturlig og ansvarlig å være ærlige på at ting koster. Hvert år leverer dessuten partiene sine alternative budsjetter – med finansiering av sin politikk.

Økt skatt er en naturlig finansieringskilde, og dessuten avgjørende for å snu ulikhetsutviklingen.

Men i stedet for å få flere til å bidra mer til fellesskapet, eller se på skatt som en viktig finansieringskilde er Høyre mer opptatt av å avkreve en skattegaranti fra opposisjonen. En garanti for at opposisjonens politikk ikke skal bli noe av, egentlig. Ap har gitt et skatteløfte til sine velgere, men noen garantier for hvordan det ser ut etter forhandlinger med andre partier kan ingen gi. Vinner venstresiden valget, er det fordi velgerne ønsker seg reform og offensiv politikk.

Høyre kan gjerne få garantere at KrFs vedtak om 7 milliarder til ekstra ferieuker til familier ikke blir noe av

I mellomtiden kan gjerne Høyre garantere at KrFs vedtak om 7 milliarder til blant annet ekstra ferieuker til familier og kontantstøtte til de som pleier egne foreldre, ikke blir noe av. For det har ikke en Høyre-ledet regjering råd til.

Erna Solberg skal fortsatt styre Norge nesten et halvt år til. Noe av det viktigste blir å sørge for å stable norsk økonomi på beina igjen, og sørge for at flest mulig kommer tilbake i jobb etter koronapandemien. Dersom Høyre ikke vil bruke økte skatteinntekter, har de svært lite å stille opp med rett og slett.

Høyre og høyrefolk liker ikke å betale skatt. Det er har vi skjønt. Men de maler seg også opp i et veldig trangt hjørne. For det blir lite nytt dersom politikere ikke klarer å skaffe seg handlingsrom til sin egen politikk.

Enten du liker vei, våpen eller velferd, og ønsker mer av det, vil bli utrolig kjedelig å være høyrevelger fremover.