FOTO: Damir Spanic/Unsplash

Hva er du verdt?

Det privatøkonomiske er politisk. Men hvorfor snakker vi ikke om det?

Med ny regjering er det mange som håper på at de økende ulikhetene i inntekt – og særlig ulikhetene i formue – skal stanse opp og helst foreta en retur etter åtte år med høyrestyre.

Spørsmålet er om denne u-svingen krever noe helt nytt av oss alle: Å snakke mer åpent om hva vi tjener. Har i formue. Tjener på utleie. Har i vente i arv. Og videre stille spørsmål som: Hvorfor har søsteren din og broren, med like lange utdannelser og like viktige jobber, så veldig ulik lønn – og derfor veldig ulike levekår? Hvordan ble det sånn og hvorfor anses det greit?

Å bekymre seg for økonomien kan gjøre deg syk.

Det private kan lede oss inn på det politiske: Hvorfor vi har internalisert dette så dypt at vi ikke engang er kritiske til den åpenbare urettferdigheten? Hvorfor har det som en gang ble ansett som urettferdighet, blitt kuppet av folk som anklager deg for misunnelse? Og hvorfor aksepterer så mange den skammen og anklagen, fremfor å plassere skammen der den hører hjemme: hos anklageren.

Ulikhetene i lønn påvirker oss også mentalt: Å bekymre seg for økonomien kan gjøre deg syk. Å føle seg fattig kan være like vondt som å være fattig, og det kan gjøre deg like stresset som faktiske fysiske trusler kan gjøre, skriver Keith Payne i boken «Følelsen av forskjell».

På den annen side: Å aldri måtte bekymre seg over økonomien, å slippe å tenke eller telle penger, kan gjøre deg blid og raus, og tilsynelatende modig fordi du tør å ta sjanser eller velge «et kreativt yrke». Men sannheten er at det er penger i bunn som gir den tryggheten til å være romslig med deg selv og andre, ikke nødvendigvis en mer kul personlighet.

Jeg har gode og nære venner som jeg vet «alt» om, men jeg aner ikke hva de har i lønn.

Fordi vi aldri eller sjelden snakker om økonomi, selv med våre nærmeste, kan disse to eksemplene over være bestevenner, uten å forstå helt hva som beveger den andres mentale helse, væremåte, yrkesvalg, eller sykdomsbilde. Men nå som vi skal ut av korona, og ulikhetene i hvordan pandemien har rammet oss, ikke minst økonomisk blir tydelige, bør vi kanskje lære av kvinnebevegelsens motto: Det private er politisk. Det privatøkonomiske er også i aller høyeste grad politisk.

Husk dette etter korona: En person med gjennomsnittlig lønn som blir permittert i 9 måneder vil tape 150 000 kroner i forhold til om hun var i full jobb.

Burde vi ikke ha flere samtaler i nabolaget av denne typen: «Er det virkelig sant? Vi har like høy utdannelse og jeg tjener 300 000 mer enn deg?»