Knut Røed

Seniorforsker

Knut Røed er økonom og seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo.

Røed har særlig forsket på arbeidsmarkedsøkonomi, arbeidsledighet, tilbud av arbeidskraft, pensjonsreformer, trygdeøkonomi og mikroøkonomi.

Han har tidligere sittet i det regjeringsoppnevnte Brochmann-utvalget.