FOTO: Arbeiderpartiet / Flickr CC

Kristin Clemet bommer om Arbeiderpartiet

Civitas spinn-analyse av Arbeiderpartiets landsmøte maler med for bred pensel og feil farge.

Kristin Clemet, leder av tenktanken Civita, bommer i sin oppsummering av Arbeiderpartiets landsmøte.

Hennes historiefortelling er velkjent: Arbeiderpartiet går flere skritt i taktfast marsj mot den radikale venstresiden. Moderate velgere i sentrum blir stående igjen uten et sosialdemokratisk alternativ.

En mer troverdig fortelling er at Arbeiderpartiet har styrket sin sosialdemokratiske profil.

Men å analysere landsmøtet ut fra en høyre-venstre-side-akse, blir for enkelt. En mer troverdig fortelling er at Arbeiderpartiet har styrket sin sosialdemokratiske profil.

På landsmøtet resulterte radikale forslag om endringer i energipolitikken, i moderate kompromisser.

Krav om å skrote arbeidslinjen, fikk ikke gjennomslag. Partiet landet isteden på et forsvar for en sosialdemokratisk arbeidslinje. At Arbeiderpartiet samtidig ønsker et nivå på trygdeytelsene som «sikrer at folk kan leve anstendige liv», burde ikke overraske noen.

Holdningen om at den som er i stand til å jobbe, bør gjøre det, er innprentet i partiets DNA. Men det er også verdien om at fellesskapet skal ivareta dem som faller utenfor. Dette bør ikke være motsetninger for et sosialdemokratisk parti.

Svarene kan ikke tuftes på ideologi alene eller frykt for velgerflukt.

I en politisk uttalelse fra landsmøtet, ble også betydningen av privat verdiskapning løftet frem: «Vi har et vekstkraftig privat næringsliv som skaper arbeidsplasser og bidrar til velferdsstaten.» Dette gir klart nok ikke radikalsosialistisk gjenklang.

Hennes analyse av AP-landsmøtets nye politikk om fraværsgrensen, er også lite treffende. Ja, Arbeiderpartiet vedtok å fjerne dagens fraværsgrense. Men dette er ingen omfavnelse av en «SV-skole» der elever ikke skal stilles krav til. Snarere synes det å være pragmatiske hensyn som fikk gjennomslag. Det er lite hensiktsmessig at fastleger skal bruke tid og ressurser på å dokumentere skoleelevers fravær, ikke minst i en tid med fastlegekrise der legenes arbeidshverdag går på helsen løs.

Hos Kristin Clemet blir én fjær – landsmøtets tøffere linje mot privat profitt i velferden –, ikke bare til fem høns, men til en hel hønsefarm.

Kanskje er vi derfor vitner til nervøsitet på norsk høyreside.

Å vedta politikk basert på et høyre-venstreside-barometer, har aldri vært Arbeiderpartiets metode. Landsmøtedelegatene skal forsøke å finne helhetlige og gode løsninger på reelle problemer. Svarene kan ikke tuftes på ideologi alene eller frykt for velgerflukt. Det er dessuten helt naturlig at et sosialdemokratisk parti vedtar politikk som ligger til venstre for borgerlige tankesmier.

Med dette landsmøtet har Arbeiderpartiet bygget en tydeligere sosialdemokratisk plattform i sentrum av norsk politikk. Kanskje er vi derfor vitner til nervøsitet på norsk høyreside.

Arbeiderpartiet har løftet seg som ansvarlig styringsparti. Det rustes til kamp om lilla-velgerne.