FOTO: Steven Pisano / Flickr CC

Slik lykkes du med talen: Fortell en historie!

Historiefortelling er et kraftfullt virkemiddel for å nå fram med et budskap – om det gjøres rett.

Vi lytter på en annen måte når vi hører en historie enn når vi får presentert kun tall eller andre fakta.

Poenget fester seg bedre når det gis en kontekst som handler om mennesker, følelser eller noe annet gjenkjennbart. Slik får vi knagger for å huske bedre.

 

Vennen som mistet jobben

Jeg har etter hvert hørt en del foredrag om hvilken stor omveltning teknologiutviklingen vil gi samfunnet vårt.

Arbeidslivet vil gjennomgå dramatiske endringer, der de fleste jobbene vi kjenner til i dag vil være borte om få år. Den kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom utdanning og yrkesliv, vil raskt være ubrukelig.

Du framstår som mer sympatisk med en historie.

Talerne viser ofte til økonomiske beregninger, og viser grafer over hvilke ulike selskap som gjorde suksess før og nå.

Men det foredraget jeg har hørt om dette som gjorde mest inntrykk, var han som ikke bare viste grafene, men som fortalte om sin venn som hadde mistet jobben på grunn av teknologiskiftet.

Vennen var god på det han gjorde, hadde lang erfaring og et godt forhold til arbeidsgiver. Men det holdt ikke når endringene kom. I løpet av talen kom taleren tilbake til vennen og hvordan han møtte situasjonen uten bitterhet, men med en holdning om at det var han som måtte ta ansvar og oppdatere seg.

Talen sluttet med at vennen fikk kreft og et budskap om at han ikke fikk muligheten til å omstille seg og møte et nytt arbeidsliv, men at vi som fortsatt er her, vi kan.

nyhetsbrevet

Følelser og humor

Historien om vennen er veldig sterk. Den gjør inntrykk og huskes. Men en historie må ikke ha et tungt alvor for å virke. Humor kan være veldig effektivt.

Det samme kan det være å fortelle om noe mange kan kjenne seg igjen i – som møter med systemer der man ikke når fram, eller personlige ambisjoner eller feilskjær.

Det finnes en rekke grunner til å fortelle historier:

    • Du appellerer til folks fantasi og følelser.
    • Du kan formidle mye informasjon i et tilgjengelig og effektivt format.
    • Du framstår som mer sympatisk med en historie enn med faktabombardement.

 

Ha et poeng

Start gjerne med en historie og hent den helst inn igjen til slutt, som en del av oppsummeringen.

Det kan være noe selvopplevd, noe hentet fra familien eller stedets historie – eller noe helt annet. Nyheter eller fortelling fra en bok kan også brukes. Eller lag en historie selv. Fantasi er også lov.

Det avgjørende er at historien er med på å bygge opp under budskapet ditt, slik historien om vennen og teknologiutvikling gjør. Den må også passe inn i helheten.

Historier er et svært effektivt virkemiddel som må brukes med klokskap. De må kombineres med andre virkemidler, som nettopp fakta og argumenter, for å få full kraft.

nyhetsbrevet