FOTO: Javier Martinez/Unsplash

Politikken etter covid-19

Det faktum at hver eneste covid-19-bølge har rammet minoritetssamfunn hardest, vitner om systemisk rasemessige ulikheter som vi må gjøre noe med umiddelbart.

(Teksten er skrevet sammen med Georgia Gould) 

LONDON: «Byer kan gi noe til alle,» kommenterte den amerikanske byplanleggeren Jane Jacobs en gang, «men bare fordi, og bare når, de blir skapt av alle.»

I dag må vi ha det gullkornet i bakhodet når vi planlegger politikken etter covid-19. Hvis ikke folk merker oppsvinget etter pandemien der de bor og lever, vil politikken verken lykkes eller kunne håndtere de grunnleggende ulikhetene og urettferdighetene i kjernen av denne krisen.

Hvis vi skal oppnå den økonomiske og sosiale fornyingen vi virkelig trenger, må sentrale myndigheter gjøre mer for å styrke borgere, samfunn og lokale myndigheter.

Rundt omkring i verden har flere borgere og lokale myndigheter jobbet sammen på fantastiske måter for å håndtere krisen.

Ta for eksempel Camden, en av Londons mest sentrale bydeler. I denne bydelen har innbyggerne og de lokale myndighetene vært gjennom over et år med tap og lidelser og nekter nå å nøye seg med å vende tilbake til «den gamle normalen» som sviktet folk og jordkloden. De er del av en bred og økende enighet som tar til orde for en ny inkluderende og bærekraftig økonomi – og har en nøkkelrolle i arbeidet med å utforme den.

I mars 2020, måneden da Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte covid-19 for å være en pandemi, kom bydelsrådet i Camden med en formell erklæring om at ingen av bydelens innbyggere skulle gå sultne eller bli kastet ut fra hjemmene sine, at ingen helsearbeidere skulle miste levebrødet fordi de ble syke og at alle skulle bli verdsatt og bli behandlet med barmhjertighet.

For å innfri disse løftene skiftet bydelsrådet kurs og mobiliserte et team av omplasserte ansatte og mange tusen frivillige til å yte de nye tjenestene for å forhindre sult, støtte bedrifter som slet, beskytte sårbare barn og isolerte ungdommer og sørge for at unge mennesker kunne fortsette å lære hjemme. Bydelen rigget raskt til lokale testsentre for covid-19 og mobile vaksinestasjoner (blant annet i en omdisponert skolebuss) for å bidra til å kompensere for noen av de nasjonale myndighetens tabber og gi hjelp der den trengs, midt i lokalsamfunnet.

Camden er ikke unikt. Rundt omkring i verden har flere borgere og lokale myndigheter jobbet sammen på fantastiske måter for å håndtere krisen. Etter hvert som sentraliserte systemer fomlet, fant lokale modeller og eksperimenter ut hvordan de kunne støtte dem som falt utenfor ovenfra-og-ned-systemene. Når lokale myndigheter og lokalsamfunn har de ressursene de trenger, og når de får mulighet til å handle, vil de finne frem til effektive løsninger som ingen på nasjonalt nivå ville tenkt på engang – løsninger som gjør mest mulig ut av eksisterende relasjoner og våre felles ressurser og muligheter.

For å håndtere disse problemstillingene må man ha ambisjoner.

Dette bør vi huske når vi skal konfrontere andre problemer som klimaendringer og samfunnsøkonomisk urettferdighet. Etter hvert som mange tusen fortvilte mennesker har henvendt seg til sine lokale myndigheter for å få ernæringsmessig eller økonomisk støtte, er det blitt blottlagt hvor utilstrekkelige sikkerhetsnettene er i Storbritannia og USA. Det faktum at hver eneste covid-19-bølge har rammet minoritetssamfunn hardest, vitner om systemisk rasemessige ulikheter som vi må gjøre noe med umiddelbart.

Hvis lokale myndigheter skal kunne møte disse utfordringene, trengs det imidlertid større investeringer. I Storbritannia har kommunene store underskudd etter ti år med underfinansiering, og de sentrale myndighetene ser allerede ut til å trekke seg fra forpliktelser de inngikk under krisen. Nasjonalt er det et gap på 2.6 milliarder £  (3,6 milliarder $) for 2021–22 i kommuneøkonomien etter pandemien og tidligere underskudd.

For å håndtere disse problemstillingene må man ha ambisjoner. Bydelsrådet i Camden har valgt en målbasert tilnærming der offentlige, private og kommunale organisasjoner skal dele ressurser og samarbeide om felles mål. Dette kan bli en ny æra med lokalt styre, der kommunestyrer og bydelsråd ikke ser på seg selv som fiksere som sitter på sidelinjen og bare griper inn når noe går galt, men som markedsskapere som spiller en sentral rolle i hvordan verdier skapes i fellesskap og deles lokalt.

Dette kan lokale myndigheter gjøre på mange forskjellige måter. Investeringsfond kan opprettes ved hjelp av lokal skattlegging, der avkastningen reinvesteres i lokalsamfunnet. Ved å sette betingelser for private investeringer kan man også sikre at slike virksomheter tjener offentlige interesser.

Lokale myndigheter kan åpne for en ny æra av kommunalt lederskap ved å samarbeide med sosiale entreprenører og samfunnsforskere fra alle samfunnslag.

I Camden blir dette arbeidet fulgt opp gjennom et partnerskap mellom bydelsrådet og Institute for Innovation and Public Purpose ved University College London. Vi har lansert Renewal Commission, fornyelsesutvalget, en arbeidsgruppe som skal hjelpe offentlige, private, akademiske og kommunale organisasjoner med å investere i alle medlemmer av lokalsamfunnet.

Utvalget mener at politikk begynner med å lytte. De siste seks månedene har vi merket oss innspill fra partnere og lokalsamfunn og satt i gang prosjekter som skal håndtere de sammensatte utfordringene ved ulikheter på grunn av etnisitet, matmangel og klimaendringer. Disse prosjektene som ledes av lokalsamfunnet, vil bli iverksatt på skoler og i boligkomplekser, hovedgater, bedrifter og ungdomssentre – der folk bor, jobber og omgås hverandre daglig.

Lokale myndigheter kan åpne for en ny æra av kommunalt lederskap ved å samarbeide med sosiale entreprenører og samfunnsforskere fra alle samfunnslag. Dette begynner allerede å skje. I Kentish Town i Camden tilbyr et nytt og lokalt drevet kommunalt foretak lokaler for nyetablerte bedrifter, et matkooperativ og støtte til flyktninger.

Vi får frem evner innbyggerne allerede er i besittelse av til å gjøre nabolagene sine bedre, med bydelsrådet i en tilretteleggende rolle. Etter at skolene i Camden fikk høre fra unge svarte mennesker at  de hadde vanskelig for å forestille seg at de skulle kunne havne i maktposisjoner fordi de bare så historien sin gjennom slaveri, har man for eksempel begynt å jobbe med å gjøre læreplanen mer nyansert.

Vi mener at lokale eksempler som Camden kan bli en nasjonal historie i mange land.

Borgerråd kan også bidra til å skape nye koalisjoner for å skape endringer. Etter at Camden organiserte Storbritannias første borgerråd i 2019, har bydelen fordoblet lengden på nettverket av sykkelveier og fullført arbeidet med et lavenergiprosjekt i stor skala og nye kommunale lavkarbonhus. Camden jobber også med boligkomplekser for å overlate makten til leieboere og støtter dem når de skal avgjøre hvordan de skal forvalte fellesbudsjettet og gjøre langsiktige investeringer.

Vi kan alle la oss inspirere av lokale ledere i Storbritannia og andre steder i verden som blåser i spillereglene og deler makten med lokalsamfunnet. Camdens pandemierfaringer har vist hvor viktig det er å håndtere ulikhet – og hva man kan oppnå med når man har felles mål og forplikter seg til å jobbe sammen med lokalsamfunnet. Økonomisk opphenting vil tross alt ikke bare bli målt i form av nye bedrifter, BNP eller arbeidsplasser, men også i form av indekser som måler samhørighet, tilhørighet, uformell utdanning, økonomisk trygghet og rettferdighet.

Vi mener at lokale eksempler som Camden kan bli en nasjonal historie i mange land. Men først må nasjonale myndigheter gi fra seg mer makt og ressurser til lokale myndigheter. Lokalsamfunn har kreativitet og energi til å gjøre store endringer hvis vi bare gir dem lov og mulighet til det.

 

Oversatt av Lene Stokseth

 

Mariana Mazzucato, professor i Economics of Innovation and Public Value ved University College London, er Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose. Hun er forfatter, og hennes siste bok er Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism.

Georgia Gould er leder av Camden London Borough Council og leder for byrådene i London.

 

Copyright: Project Syndicate, 2021.
www.project-syndicate.org