FOTO: Statsministerens kontor

Nok skattefest nå

25 milliarder i skattekutt er en av den borgerlige regjeringens store satsninger. Også i årets budsjett kuttes det flere hundre millioner. Det er sviende usosialt. Milliardene burde heller brukes på felles velferd.

Siv Jensen la fram sitt femte statsbudsjett mandag klokken 10. Det er regjeringens aller viktigste politiske dokument i løpet av et år. Nok en gang kommer det kutt i formueskatten – 690 millioner kroner for å være nøyaktig. De kuttene regjeringen allerede har gjort har vært dårlig faglig fundert. Mange av Norges fremste økonomer har advart tydelig mot kuttene. Nå kuttes formueskatten ytterligere.

Kutt i formueskatten kommer ikke oss alle til gode, rikdom sildrer ikke ned, det skaper ikke arbeidsplasser. 77 av de 100 rikeste her til landet har arvet rikdommen sin. For slike som Gunnar Witzøe og Katharina og Alexandra Andresen blir det rene millionpremier på hvem foreldrene deres er.

For 25 milliarder kunne man gjort betydelige tiltak vi vet har stor betydning for å gi alle like muligheter.

Noen skattekutt har det vært bred enighet i Stortinget om, som kuttene i selskapsskatt ned til 23 %. Men summen av kutt i ulike skatteposter, kombinert med økning i de avgiftene hvor alle betaler samme kronesum, er usosial. Regjeringen velger å skape større forskjeller mellom de som har mye og de som har mindre. Regjeringen Solberg argumenterer for at skattekutt til toppen kommer alle til gode, men argumentasjonen blir rent ideologisk, for vi har ikke håndfaste tall på at det faktisk skjer.

Det er ikke småpenger det er blitt i skattekutt. For 25 milliarder kunne man gjort betydelige tiltak vi vet har stor betydning for å gi alle like muligheter. For eksempel: Å gjøre barnehagen helt gratis for alle ville kostet 11,6 milliarder. Å doble barnetrygden ville kostet 14 milliarder. I stedet kutter man skattene ytterligere i årets budsjett.

Det er lett å tro at det er unødvendig at opposisjonen igjen og igjen påpeker de usosiale effektene skattekutt har. Men forskningen på området antyder at velgere ikke reagerer på sosiale spørsmål før opposisjonspartier sier ifra. Det bør de fortsette med, for med dette budsjettet blir skatteprofilen enda skjevere enn den allerede var.