FOTO: Siw Pessar

Det er på høy tid med en utvidelse av demokratiet

At Porsgrunn er en av forsøkskommunene med stemmerett for 16- og 17-åringer, har gitt meg og mine venner en unik innføring i hvordan demokratiet funker i praksis, fra en ung alder.

«Demokrati er det høyeste form for styresett, fordi det er basert på respekt for mennesket som et fornuftig vesen», sa John F. Kennedy.

Noe av det fineste med det norske demokratiet er at det er basert på tillit. Tillit til at folk tar kloke valg på vegne av seg selv og sine. Tilliten mellom velgere og politikere. At de som styrer ønsker folk i landet deres beste, og forvalter samfunnets ressurser på en ansvarlig måte.

Er demokratiet vårt representativt for befolkningen?

Når en velger gir sin tillit til en politiker, er det noe av det fineste og mest alvorlige du kan gi.

Når Kennedy snakket om respekt for mennesket som et fornuftig vesen, velger jeg å tolke det som at menneske skal være i stand til å ta kloke valg på vegne av selg selv og samfunnet, også valg det er uenighet om. Nå mener jeg det er på tide å gi tillit til en ny velgergruppe og vise respekt for dem som et fornuftig vesen.

I vår kommer Stortinget til å behandle valglovutvalgets innstilling der blant annet stemmerett for 16- og 17- åringer skal diskuteres. Da mener jeg det viktigste politikerne må ha med seg er representativitet og tilgjengelighet. Er demokratiet vårt representativt for befolkningen? Er demokratiet tilgjengelig nok for alle, og føler mennesker at de har en reell medvirkning? Tankesmien Agenda jobber nå med et nytt demokratiprosjekt som skal se på disse spørsmålene.

Noen vil hevde at denne målgruppen ikke er modne nok til å stemme.

Vi vet lite om stemmerett for 16- og 17-åringer isolert vil øke valgdeltakelsen. Det vi vet er at det vil gjøre demokratiet tilgjengelig for flere og at det blir mer representativt. Oppsummeringen fra prøveprosjektene der denne aldersgruppen fikk stemme ved lokalvalg, viser at det blir flere unge folkevalgte. Det vil bistå til å dekke opp for det demokratiske underskuddet der noen grupper i en viss type alder er de som innehar flest folkevalgte verv.

Den samme undersøkelse viser også at 16- og 17-åringer i større grad bruker stemmeretten enn vanlige første- og andregangsvelgere. Og med en stadig mer aldrende generasjon der folk lever lengre, er det viktig å utvide demokratiet for å sikre at oss unge ikke får mindre innflytelse.

Jeg vil gjerne ta for meg en av de motargumentene jeg hører mest. Det handler om modenhet. Noen vil hevde at denne målgruppen ikke er modne nok til å stemme.

Det er i utgangspunktet positivt at demokratiet favner flere.

For det første, vi setter ikke modenhetskriterier for stemmerett i vårt demokrati, uavhengig av alder. Det er slett ikke alle voksne som er «modne» velgere. For det andre, når du er 16 og 17 år, så har du fullført all obligatorisk undervisning i Norge. Du har fått all informasjon om samfunnet som du skal, og lærerne har mulighet til å gjøre undervisningen i større grad tilpasset lokalvalg.

Interessen for politikk og valg blant 16- og 17-åringer vil sikkert øke når man har rett til å stemme, og når man skal gjøre opp en mening om hvem man skal stemme på.

Ved en utvidelse av demokratiet er det de som ikke ønsker utvidelsen som skal ha bevisbyrden. Det er i utgangspunktet positivt at demokratiet favner flere. Nå er det på tide å ta det neste steget i demokratiets utvidelse.