FOTO: Stortinget/Flickr cc

Regjeringen tar ikke ansvar for pensjon

Det rettmessige kravet om pensjon fra første krone blir ikke innfridd i regjeringsplattformen. Det vil øke forskjellene mellom norske pensjonister.

Det er forskjell på folk. Også hva gjelder pensjonsordningene våre. En million nordmenn som jobber i privat sektor har et pensjonssystem som er «omvendt omfordelende»: Bare den delen av lønna som er høyere folketrygdens grunnbeløp på 96.883 gir pensjonsopptjening. Det betyr i praksis at jo mindre du tjener, jo større andel av lønna er ikke knyttet til pensjon. I et tenkt eksempel kan en arbeidstaker tjene dobbelt så mye som en annen, men få ti ganger så mye i pensjonsopptjening. Lavtlønnede i bransjer som handel, hotell og restaurant og renhold straffes urimelig hardt av en urettferdig pensjonsordning.

Når det snakkes om «pensjon fra første krone», er det dette det handler om: Hvorvidt pensjonsopptjeningen starter allerede fra første krone du tjener.

Under meklingen i frontfaget under hovedoppgjøret i 2016 ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om at spørsmålet om pensjon i privat sektor skulle overlates til regjeringen. Konflikten var betent, og tillitsvalgte i fagbevegelsen var forberedt på å gå til streik for pensjon fra første krone.

nyhetsbrevet

Saken ble flyttet til Stortinget med en forventning fra LO om at det ville være mulig å få til en enighet mellom sentrum og venstresiden om en vei fram mot pensjon fra første krone. Et fellesforslag fra SV og Ap ligger til behandling i Stortinget neste uke, men etter at KrF gikk inn i regjering tilsier det meste at opposisjonens forslag blir nedstemt.

Regjeringen trenerer på sin side spørsmålet gjennom et punkt i regjeringserklæringen om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg for «å vurdere» pensjon fra første krone. Forslaget er allerede «vurdert» av partene. Det er en stående interessekonflikt mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne, som KrF har vippet i favør arbeidsgiversiden gjennom å gå inn i regjeringen og prioritere andre spørsmål enn økonomi og arbeidsliv. Og spørsmålet er utredet. Regjeringen leverte en utredning av mulige endringer i den private tjenestepensjonen i desember 2016.

Det er beklagelig at regjeringen ikke tar ansvaret partene har gitt lovgiver i spørsmålet om privat tjenestepensjon, men heller peker tilbake på partene.

Både folketrygden og den nye offentlige tjenestepensjonen gir rett til pensjon fra første krone. Det ville vært rimelig å gi en million nordmenn i privat sektor samme rett.