FOTO: Terje Pedersen / NTB

Spontanitet er en vakker ting

At Høyre-statsråden tror folk tjener så mye, forklarer jo en hel del.

Spontanitet er en vakker ting. Særlig i vår tid der mektige mennesker har korps med medierådgivere og kommunikasjonssjefer som både forbereder budskap og stiller seg mellom avsender og mottaker av budskap. «Hold deg til talepunktene dine», er det siste sjefen blir visket i øret før hun går i studio for å bli grillet av en journalist. Hvis hun ikke like godt har sendt en kommunikasjonssjef til å representere seg, da.

For et par uker siden ble statsråd Hans Henrik Asheim fra Høyre stilt følgende spørsmål: «Hva er en vanlig inntekt ifølge Høyre». Det hadde nok ikke rådgiveren hans forberedt ham på, her er hans svar:

«Hvis du ser på hva som er gjennomsnittsinntekten i Norge, så er det 500 000 eller noe sånt. Jeg tror en helt vanlig inntekt for folk er 5-6-700 000 kroner. Det er en ganske vanlig lønn».

Dette er et svar å bli klok av. Klok på Høyrefolk.

Når de som styrer landet tror det er vanlig å tjene veldig mye mer enn dette, blir selvsagt politikken deretter.

Han har ikke helt kontroll på gjennomsnittet, det er faktisk en del høyere enn 500 000 kroner. Men gjennomsnitt er et svikefullt mål. Hvis du og jeg deler en pizza i åtte biter, jeg spiser sju og du bare én, så har vi i gjennomsnitt spist fire biter hver, hvis du skjønner.

Cirka 25 prosent av alle nordmenn hadde mellom 500-700 000 kroner i inntekt i 2019. Det er mange folk og det er jo ikke løgn å si at dette er «vanlig». Men her er saken. Nesten alle de andre tjener mindre enn dette. Det er noen få mennesker (statsråder, Obos-direktører og andre) som tjener veldig, veldig mye (spiser mange pizzabiter), og derfor blir gjennomsnittet så høyt som det er, selv om de fleste av oss spiser færre pizzabiter.

Hvis du studerer norske inntekter i «trinn» av 100 000 kroner, er det desidert mest vanlig å ha en inntekt på mellom 300 og 400.000 kroner. På andreplass kommer (…) inntekter mellom 400 og 500 000 kroner.

Det er altså her tyngdepunktet ligger. En typisk inntekt i Norge er mellom trehundretusen og femhundretusen kroner. Det er bildet det er nyttig at våre politiske ledere har i hodet sitt når de analyserer samfunnet vårt og vurderer skattesystemet, nivået på offentlige tjenester og ytelser og ikke minst, hvordan de uttaler seg når de blir spurt om hva som er en vanlig inntekt. Når de som styrer landet tror det er vanlig å tjene veldig mye mer enn dette, blir selvsagt politikken deretter.

Vi ønsker oss flere slike spontane tanker fra våre ledere. De er til å bli kloke av.

Det er nok av andre tanker som kan gjøre seg gjeldende når vi lytter til høyrestatsråden. Vi skjønner at vanlige inntekter i hans omgangskrets nok er ganske høy. Vi ser at det er enkelt for ham å telle i trinn av 100 000 samtidig som det, for en som jobber som vekter eller er helsearbeider vil ta over ti år å øke sin inntekt med 100 000 kroner. I den perioden vil for øvrig prisene ha steget nesten like mye.

Der er dessuten interessant at han velger å snakke om «lønn» når han blir spurt om inntekt. Lønn og inntekt er selvsagt ikke det samme. De med lavest inntekt, har bare sin arbeidslønn. De med de høyeste inntektene, har selvsagt også andre inntekter. Renter og annen kapitalinntekt. Det er det behagelig å slippe å snakke om for høyrestatsråden. Vi ønsker oss flere slike spontane tanker fra våre ledere. De er til å bli kloke av.

(Teksten ble først publisert i Dagsavisen 10. mai 2021.)