FOTO: Tom Wolf/Flickr cc

Vi må ikke sove

Den politiske anti-semittismen er en skam for Vesten. Både da 11 jøder ble drept i et terrorangrep i Pittsburgh i USA og da Central European University ble tvunget til å flytte fra Ungarn, var anti-semittisme en nødvendig ingrediens.

Rose Mallinger var 97 år gammel da hun og 10 andre ble drept i synagogen Tree of Life i Pittsburgh på lørdag. De ble drept fordi de var jøder.

Gjerningsmannen hadde over lang tid publisert anti-semittiske innlegg på et nettforum. Han brukte den antisemittiske koden 1488 som coverbilde i sosiale medier. En kode som også blir brukt av høyreradikale i Norge for å signalisere samhørighet med meningsfeller.

Angrepet i Pittsburgh er ikke en enkeltstående hendelse. Tvert imot er det et uttrykk for den samme anti-semittismen som har avfødt de giftigste konspirasjonsteoriene vi kjenner. Fem minutter før gjerningsmannen gikk til angrep på synagogen i Pittsburgh, skrev han et innlegg med en eksplisitt referanse til én slik konspirasjonsteori: At det er jødene som har orkestrert både kulturelle endringer i Vesten i progressiv retning, og den ikke-vestlige migrasjonen til Vesten.

For anti-semitter har Soros blitt et symbol på den samme konspirasjonsteorien som motiverte terrorangrepet i Pittsburgh.

Den samme konspirasjonsteorien har et betydelig fotfeste også i Europa. Aller tydeligst ser vi kanskje dette i Ungarn. Regjeringspartiet Fidesz bruker den jødiske forretningsmannen George Soros som en viktig del av sin politiske kommunikasjon. Soros har donert penger til organisasjoner som jobber for menneskerettigheter og liberale verdier. For anti-semitter har Soros blitt et symbol på den samme konspirasjonsteorien som motiverte terrorangrepet i Pittsburgh. Det er blant annet fordi noen av organisasjonene han støtter økonomisk, gir rettshjelp til migranter. Soros var blant dem som fikk en rørbombe i posten i forrige uke, i tillegg til fremtredende demokrater som Barack Obama og Hillary Clinton.

For høyreradikale Fidesz i Ungarn er Soros det perfekte fiendebildet, og grunnen til at plakater med bilder av Soros var en viktig del av Fidesz’ siste valgkamp. Soros er ikke som andre rike som donerer av formuen sin til gode formål, men «Den Rike Jøden», en stereotypi som har vært del av anti-semittisk mytologi i hundrevis av år. Anti-Soros-kampanjene som brukes politisk i mange land, særlig i Øst-Europa og USA, er i sin essens anti-semittiske.

Forrige uke ble det kjent at Central European University har sett seg tvunget til å flytte fra Budapest til Wien. Universitetet får økonomisk støtte av Soros. Som Holocaust-flyktning har han ment det har vært viktig å støtte opp om institusjoner og organisasjoner som bygger opp det liberal-demokratiske Øst-Europa etter at Nazi-Tyskland og Sovjetunionen har sluppet taket. Men universitetet har vært en skyteskive for Fidesz i årevis, og universitetsledelsen anser nå klimaet i Ungarn å være så fiendtlig at det ikke lenger gikk å drive universitet i landet. Det er vanskelig å se for seg den samme kampanjevirksomheten mot universitetet hvis det ikke hadde blitt finansiert av en forretningsmann som også var jødisk.

Verden gråter når jøder blir drept for sin tro, og når anti-semittismen står så sterkt at det igjen har blitt opportunt å bruke jøder som politisk syndebukk. 8. november markeres det at det er 80 år siden krystallnatten. Det er vårt felles ansvar at det aldri skjer igjen.