Om Agenda Magasin

 

«Medienes innebygde rastløse impulser og prioriteringssystemer blir politikkens puls hvis politikken ikke har sin egen, selvstendige puls».
Henrik Thune, forsker og forfatter, i boka «Øyeblikkets triumf»

 

Agenda Magasin er et partipolitisk uavhengig nettmagasin for politisk analyse, kommentarer, debatt, bokanmeldelser, intervjuer og reportasjer.

Målet er å skape et idéverksted med faktabaserte, konstruktive og framtidsrettede tekster, der det stilles gode samtidsdiagnoser og skrives ut relevante resepter, pakket inn i en språklig emballasje som ikke smaker stram medisin.

Utsymobilnet kan være nasjonalt og internasjonalt, og det oppfordres til å tenke utenfor boksen – tematisk, politisk, språklig og sjangermessig. Her skal det være noe for nerdene og hordene.

Agenda Magasin er en ideell virksomhet, som følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten, og er en del av selskapet Agenda Res Publica Media, som også driver forlaget Res Publica. Eiere er tankesmien Agenda og foreningen Res Publica. (Flere nøkkelopplysninger finner du her)

Tekster publisert i Agenda Magasin uttrykker den enkelte skribents mening og er ikke nødvendigvis representative for redaksjonens syn.

Vil du skrive for oss?

Send epost med tekster eller idéskisser til ansvarlig redaktør Kaia Storvik eller redaktør Stian Bromark .

Andre ansatte: redaktør Halvor Finess Tretvoll og redaksjonssjef Ivar Anders Iversen (permisjon).

Kontakt oss

Postadresse

Postboks 55, Sentrum 0101 OSLO

Besøksadresse

Youngsgate 7-9, 0181 Oslo

Telefon

+47 48279348

Epost

post@agendamagasin.no