FOTO: Bernt Sønvisen/Dagsavisen

Ap bekymret over vikarbonanza

Det blir helt feil å fortsette på denne galeien med helse og omsorg, mener Aps helsepolitiker.

I 2017 brukte helse- og omsorgssektoren for første gang over én milliard på å leie inn vikarer fra vikarbyråer. Det er en økning på 23 prosent fra 2016, viser tall som Burson-Marsteller Norge AS har hentet inn på vegne av Norsk Sykepleierforbund.

– Vi har et formidabelt behov for å rekruttere kvalifisert helsepersonell i framtiden. Da er det en svært dårlig attest for regjeringen å ty til midlertidighet og innleie. Løsningene for kommunene er dyre og gir dårlig kvalitet for pasientene, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

Svært dårlig nytt

Tallene, som først ble omtalt i tidsskriftet Sykepleien, gjelder innleie fra eksterne vikarbyråer. Kjerkol synes det er svært dårlig nytt med innleietall som beveger seg i feil retning.

Økningen på 23 prosent er formidabel

– Vi har de to siste dagene i Stortinget debattert regjeringens trontale og hovedbudskap om en bærekraftig velferd. Å fortsette på denne galeien er helt feil og langt unna en bærekraftig velferdsstat. Økningen på 23 prosent er formidabel, konstaterer Aps helsepolitiker.

Det er helseminister Bent Høie (H) og kommunene som i fellesskap må løse problemet med at det i større grad enn før velges innleie fra private vikarbyråer i helse- og omsorgssektoren, mener Kjerkol. I fjor spurte hun helseministeren om hvordan han kunne sikre kvalitet i tjenesten ved utstrakt bruk av innleie.

– I svaret sitt skrøt han av 50 ulike tiltak med en samlet bevilgning på om lag 1,5 milliarder kroner for å sikre at tjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning, påpeker hun.

– Nå har vi fasiten. Det regjeringen gjør virker åpenbart ikke. Kommunene må få mer penger og foreta kloke investeringer i faste ansettelser og økt grunnbemanning. Det er billigere på sikt og gir bedre kvalitet til brukerne, sier hun.

Aktiv arbeidsgiver

Sykepleierforbundets tall viser hvor mye, eller hvor lite, hver enkelt kommune har betalt vikarbyråer for å leie inn personell til kommunehelsetjenesten. Mange kommuner bruker store beløp på vikarer. Men det finnes også unntak.

Det er mange år siden sist storkommunen Drammen betalte for å ta i bruk vikarer i helse- og omsorgstjenesten. Kommunen «overbooker» med sykepleiere og har innført ressurssentre med fast ansatte som kan jobbe flere steder i samme virksomhet.

Det finnes løsninger og alternativer som er bedre for å øke grunnbemanningen

– Potensialet er stort, men det krever en aktiv arbeidsgiver. Vi vet om kommuner som jobber systematisk med å få opp stillingsbrøken til deltidsansatte. Det finnes løsninger og alternativer som er bedre for å øke grunnbemanningen, sier Kjerkol.

Hele stillinger

– Det er viktig at kommunene lyser ut hele stillinger i helse- og omsorgstjenesten. Ikke minst gjelder det for nyutdannede. Sammen med tillitsvalgte må det også jobbes for å at de som allerede er ansatt i sektoren får en høyere stillingsprosent, påpeker Ingvild Kjerkol.

SV reagerer også på den økte innleiebruken i kommunene. Partiet krever en lovfestet rett til heltid i arbeidsmiljøloven. Overfor ANB har partiets Solfrid Lerbrekk uttalt at «vikarbyråene ikke bidrar til verdiskapning og kun gjør livet vanskeligere for den enkelte».

– Jobber man deltid i dag, har man også rett til å få fylt opp stillingen sin hvis det jobbes mer enn det andelen tilsier. Men vi er alltid villige til å diskutere endringer i arbeidsmiljøloven, sier Kjerkol.

Redusert vikarbruk

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre, sier at man må bruke vikarer for å sikre pasientene den hjelpen de trenger så lenge det er store utfordringer med rekrutteringen, spesielt ved enkelte sykehus i nord.

– Det har blitt færre innleide i helseforetakene, men kostnadene har økt fordi betingelsene er blitt bedre. Det viktigste vi gjør er å legge til rette for en heltidskultur. Alle sykehus arbeider nå med å redusere vikarbruken etter oppdrag fra helseministeren, sier Stensland til ANB.

– Utfordringen med rekrutteringen i kommunene er én ting. En annen ting er at det må lyses ut flere hele stillinger og gjøres mer attraktivt å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. Sykefraværet påvirker også vikarbruken, påpeker han. (ANB)