FOTO: Bernt Sønvisen/Flickr cc

Podcast: Hvorfor er det EØS-debatt nå?

Vi får besøk av Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, og vi spør hvorfor Ap mener EØS-avtalen er så viktig for Norge. Hannah Gitmark har spurt folk hva de er bekymret for – mindre internasjonalt samarbeid, svekket demokrati og økende ulikhet står høyt på lista.

Det er et gryende engasjement rundt EØS-avtalen, hvor stemmer innenfor både byggenæring og industri er kritiske. Nylig skiftet også Fellesforbundets største avdeling standpunkt fra ja til nei. Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik er gjest i ukens episode.

– EØS-avtalen gir oss fantastisk mange muligheter, den gir oss markedsadgang, kontrakter og arbeidsplasser. Det er veldig bra for arbeidslivet vårt og for arbeidsfolk i Norge. Men EØS-avtalen har jo også gjort at useriøse arbeidsgivere har veldig lett tilgang på arbeidsfolk fra andre deler av Europa som er lett å utnytte fordi de ikke kan språket, fordi de ikke kjenner spillereglene i Norge. Det vil òg kunne påvirke lønnsutviklingen i en del bransjer nedover, sier Tajik.

Hun mener konkurranse på lønn vil kunne være drepende for mange.

– Det beste for landet vårt er en konkurranse på kompetanse, ikke på lønn.

I episoden får vi også besøk av rådgiver i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark, som har skrevet en rapport om hvilke store utviklingstrekk politikken må forberede seg på å møte. I rapporten blir blant annet 1000 nordmenn spurt om hva de tror, håper og bekymrer seg for om fremtiden. Gitmark mener mange av utfordringene framtida vil bringe vil kreve mer, ikke mindre politisk styring, enten hva gjelder å begrense økonomisk ulikhet, å videreutvikle velferdsstaten eller å stoppe klimaendringene.

Lytt til episoden her eller i din podcastapp: