FOTO: Otto von Münchow.

Er arbeid meningen med livet?

Arbeid er noe annet enn det var. I dag knyttes arbeidet til både identitet og selvrealisering. Vi arbeider i fritiden og søker arbeid som føles meningsfullt. Det gjør at vi i enda større grad ser arbeidet som en del av oss selv.

Grensene mellom arbeid og fritid viskes ut. Vi er fordi vi jobber. Kanskje skulle vi heller si: Vi er vårt arbeid.

For våre forfedre var arbeid et spørsmål om overlevelse. De måtte dyrke jorden eller dra fisken opp av havet for å skaffe mat på bordet. I dag behøves det bare mellom to og åtte personer for å mette 100 munner i vestlige land. Det meste av det vi gjør nå, er unødvendig for at vi skal overleve. Vi kan ha hele yrkeskarrierer som kommunikasjonsrådgivere, negledesignere eller lommetørkleprodusenter.

Spørsmålet er: Jobber vi for å leve eller lever vi for å jobbe?

Arbeidets karakter har endret seg fra ren overlevelse i jordbrukssamfunnet til kollektivt pliktarbeid under industrialiseringen og videre til i dag å være grenseløst og individualisert. Parallelt har betydningen av å gå på arbeid endret seg for den enkelte.

Spørsmålet er: Jobber vi for å leve eller lever vi for å jobbe? Og i forlengelsen av det: Er det viktig å ha et meningsfullt arbeid? Hva er meningsfullt arbeid?

I Knut Hamsuns Markens grøde sier Hamsun om Isak på Sellanrå at «…han elsket sit kald å gå meget og bære meget, som om det ikke å ha en bør på ryggen vare en lat tilværelse og ikke noget for ham».

Hamsun uttrykker her at arbeidsgleden er selve livsgleden. Professor Bjørg Aase Sørensen sier at arbeidsgleden er en grunnleggende følelse av å være til. Når arbeidet flyter takket være vår personlige medvirkning, opplever vi arbeidsglede ifølge henne. Det gir en følelse av mestring og voksende tro på egne ressurser. Det er noe annet enn å være fornøyd med lønn, ferieordninger og kantinetilbudet.

Er det viktig å ha et meningsfullt arbeid? Hva er meningsfullt arbeid?

Men denne arbeidsgleden og dette vårt arbeid knyttet til identitet og selvrealisering, i hvilken grad er det avhengig av hva vi jobber med? Er det for eksempel forskjell på en advokat, en skiftleder eller restauranteier? Agenda Magasin har spurt tre kvinner og to menn i fem forskjellige jobber, hva arbeidet betyr for dem. Vi har stilt dem de tre samme spørsmålene om arbeid.

 

Hans-Peter Hole (28), glassmaker

Hans-Peter Hole er vokst opp i en familie med dype aner i glassfaget. Bestefaren startet opp en glassmesterbedrift i 1963, som faren senere tok over. Selv ble Hans-Peter introdusert i glassfaget gjennom sommerjobber i familiebedriften fra han var 15–16 år. For ham har det vært spesielt å kunne ta fagbrevet 50 år etter at bestefaren gjorde det – i samme bedriften som bestefaren. I dag jobber han i familiebedriften Hole glass.

Hans-Peter Hole er i ferd med å bytte vinduer i et eldre bergenshus. Foto: Otto von Münchow.

Hva er din motivasjon for å gå på arbeid?
– Godt samarbeid med dyktige kolleger som gir gode tilbakemeldinger, og det at jeg kan se resultatene av de prosjektene jeg har vært med å utføre. Det er noe av det som gir meg god arbeidsmotivasjon og selvfølelse.

– Og så liker jeg at det er så varierte arbeidsoppgaver, og ikke minst er det kjekt å kunne skape noe. Jeg har alltid vært interessert i design og arkitektur. Det er veldig kjekt å jobbe med og bearbeide glass.

– Jeg kunne aldri tenke meg ikke å jobbe. Det hadde blitt fryktelig kjedelig.

– Det er en egen tilfredsstillelse å beherske et fag. Faget byr på stadig nye utfordringer, som igjen gir meg mulighet til å være kreativ og løsningsorientert. Jeg har på fritiden snekret meg et salongbord som jeg har skåret glass til. Og gjort andre hobbyprosjekter på siden, som en speilramme av gamle ski med et speil som jeg har puttet inni. Det er den kjekke siden ved faget, at en kan ta det med seg som hobby.

Hva betyr arbeidet for deg i ditt liv?
– Det er givende å være del av et fellesskap på arbeidsplassen. Og så er det kjekt med de fysiske og faglige utfordringene en møter på i løpet av arbeidsdagen som gir grunnlag for utvikling av ferdigheter og kompetanse. Det fører blant annet til økt mestringsfølelse.

– Arbeidet bidrar til å gjøre livet mer meningsfullt. Jeg kunne aldri tenke meg ikke å jobbe. Det hadde blitt fryktelig kjedelig.

Hvor mye fyller arbeidet i ditt liv?
– Nå jobber jeg utover det som er den normale arbeidshverdag fordi jeg har kommet litt inn på eiersiden i Hole glass. Så det blir en stor del av livet – men veldig givende. Min partner har heldigvis forståelse for at det blir perioder med mye jobbing, men samtidig er hun fullt opptatt av studier og er litt i samme båt. Vi har noen lange kvelder sammen.

 

Kristin Lemme (36), småbonde og klesdesigner

I 2018 flyttet Kristin Lemme hjem til gården sin på Lemme, helt øverst i grenden Kyte utenfor Voss i Hordaland. På gården er det nå etter slaktetid 28 sauer. I tillegg bidrar salg av fôr fra bøene med litt inntekter. En dag da hun byttet til kjeledress for å jobbe på gården, dukket tanken opp: Hvorfor må arbeidsklær for kvinner være så satt? Det har ledet til en egen kleskolleksjon med arbeidsklær for kvinner, med merkenavnet Flor, og butikk på Vossevangen. Arbeidsfordelingen mellom de to kommer helt an på årstiden. På våren og sommeren er det mye gården, mens om høsten og vinteren er det mest Flor.

Kristin Lemme kan ikke tenke seg noe annet liv enn det hun har på gården sin. Foto: Otto von Münchow.

Hva er din motivasjon for å gå på arbeid?
– For meg er det viktig å ta vare på dyr. Det er meningsfullt å jobbe med dyr. Og så tar en vare på gården som har vært der i mange generasjoner, og lever litt med naturen. I forhold til Flor, er det en motivasjon å skape en bedre arbeidshverdag for de damene der ute som jobber i landbruket – og andre næringer – og at vi kan bli en sånn gjeng som har på seg Flor hver dag og som går på arbeid og får mer arbeidslyst på grunn av det. Det er nok grunnen til at jeg går på jobben, både i floren og i Flor.

Hva betyr arbeidet for deg i ditt liv?
– Det er vel at arbeidet er meningen med livet. Det gir dagene innhold. Nå har jeg aldri tjent veldig mye penger i de jobbene jeg har hatt, så det handler mer om å skape noe i lag med andre, å ha noe meningsfullt å gå til hver dag. Så må en selvsagt ha til livets opphold, men det er viktig i arbeidet å finne en større grunn til å gå til det mer enn bare pengene.

– Det er vel at arbeidet er meningen med livet. Det gir dagene innhold.

– Det er viktig å ha glede med jobben, men jeg tenker og at en kan finne glede i de fleste jobbene. Det er ikke sånn at en må starte noe eller drive noe spesielt, men hvis du har gode kolleger og meningsfullt arbeid, så kan en finne glede i de fleste jobbene, tenker jeg.

Hvor mye fyller arbeidet i ditt liv?
– Nå fyller det vel omtrent alt. Kanskje det ikke skal fortsette med det, men akkurat nå fyller arbeidet det meste av tiden. En ting er faktisk å jobbe, men det andre er den tankevirksomheten som en hele tiden har i forhold til det som skal gjøres og det som ikke er gjort. Det er kanskje det siste som er mest slitsomt, ikke det faktisk å jobbe.

 

Olín Vingen Endal (29), skiftleder

Olín Vingen Endal jobber i Bergen Kino. Der tar hun seg av kinogjestene. Hun begynte å jobbe i kiosken på kinoen for 11 år siden. Den var da drevet av trondheimsbaserte Location. Driften av kiosken ble senere overtatt av kinoen selv og integrert med resten av virksomheten. Så i dag gjør Olín alt fra kundeservice, inkludert billett- og kiosksalg, til renhold, lager popcorn og snacks, tar imot og fyller på varer. Ved siden av jobben i Bergen Kino studerer hun til logistikkoordinator.

Foto: Privat.

Hva er din motivasjon for å gå på arbeid?
– Det er i hovedsak penger, en må jo ha noe å leve av. Og så er det veldig kjekke kolleger på kinoen som gjør at det er kjekt å være på jobben. Jeg er jo veldig glad i å prate med folk, jeg kan snakke med hvem som helst, hvor som helst, så det å møte kinogjengere og prate med dem, betyr også mye. En treffer jo alle slags typer mennesker når en jobber over disk. Det syns jeg er veldig gøy.

– Jeg er glad i en aktiv hverdag, og det får en virkelig på kinoen. Det at en føler at en er med vennene sine på jobb og at det er full fres stort sett hele tiden, noe som skjer, og at en er rundt mennesker, det skaper trivsel.

– Når du har jobb, står du opp til noe, kommer deg ut og føler at du gjør noe.

Hva betyr arbeidet for deg i ditt liv?
– Jeg merket litt hva det betyr å kunne gå på jobb under koronaen da det var stengt her. Da mistet jeg noe av det som normalt fyller hverdagen. Det var veldig kjedelig, særlig for en som meg som har «makk i ræven» og må løpe rundt. Når du ikke få ut energien…  Jeg ble veldig glad da vi åpnet igjen. Når du har jobb, står du opp til noe, kommer deg ut og føler at du gjør noe. Det er kjekt med en aktiv arbeidsdag.

– Det har vært flere kunder som har sagt tusen takk for at dere står her og tar imot oss, hva skulle vi ha gjort uten dere, og det er jo veldig kjekt å høre.

Hvor mye fyller arbeidet i ditt liv?
– Jobben tar ganske stor plass. Nå jobber jeg nesten full tid. Og når vennene jobber på samme sted, blir det også en del jobbprat i fritiden. Og så liker jeg filmer, så jeg går også på kinoen i fritiden og er jo da tilbake på arbeidsplassen. Men det er ikke sånn at jeg tenker på jobb 24/7.

 

Ivar Hillestad (52), advokat

Etter 20 år som advokat i flere, store advokatfirmaer som han også har vært sentral i oppbyggingen av, var tiden kommet for Ivar Hillestad å etablere sitt eget advokatfirma. I 2018 grunnlag han Hill & Co i Bergen. Med åpent landskap, en annerledes inntjeningsmodell og unge, teknologikompetente kolleger har han skapt det han kaller morgendagens advokatfirma, som er mindre hierarkisk og toppstyrt.

Da Ivar Hillestad opplevde at han og Advokatfirmaet Hammervoll Pind der han var partner og leder for Bergenskontoret, begynte å få ulike tanke om videre drift, var tiden kommet for å begynne for seg selv. Foto: Otto von Münchow.

Hva er din motivasjon for å gå på arbeid?
– For meg er det særdeles viktig å ha gode, kompetente og hyggelige mennesker rundt meg. Folk som gir energi og ikke tar energi. Dette gjelder særlig kolleger, men også kunder/klienter. Flat struktur, åpenhet, takhøyde og velvilje er nøkkelord for oss. Vi sier gjerne nei til kunder vi føler ikke passer hos oss, fremfor å jobbe for noen som tapper oss for energi, eller går på tvers med vår etikk eller integritet.

– Videre er fleksibilitet og balanse viktig. Jeg ønsker ikke å arbeide 80 timers uke for å tjene tre eller fire ganger så mye man gjør en mer normal arbeidstid. Av og til må man jobbe svært mye, men da kan man gjerne kompensere med å ta mer fri i andre perioder. I min bok er det meningsløst å jobbe livet av seg kun for å tjene en formue hvert år. Livet er ikke en konkurranse som kan måles i tall.

– I min bok er det meningsløst å jobbe livet av seg kun for å tjene en formue hvert år.

Hva betyr arbeidet for deg i ditt liv?
– Arbeidet er selvsagt en stor og viktig del, men det er ikke hele livet. Det er fantastisk å kunne hjelpe folk å skape verdier, legge strategier for selskaper og å løse konflikter. Jeg mener det er for mange som lar arbeidet bli hele sitt liv og hele sin identitet; det tror jeg er farlig. Det er lett å glemme familie, fritid, venner, helse og tid til refleksjon hvis man lar jobben være hele fokuset.

– Videre mener jeg veldig sterkt at man gjør jobben bedre når man har balanse i forhold til andre aktiviteter som fritid, trening og familie. Personlig har yoga de siste årene vært et viktig verktøy for å få dette til.

Hvor mye fyller arbeidet i ditt liv?
– Det har jeg kanskje allerede svart på?

 

Laila Skorge (48), restauranteier

Vin og mat har alltid vært viktig for Laila Skorge. Det var hjemme hos farmor i Florø at hun for alvor fikk øynene opp for gode måltider og god smak. Sammen med sin mann har Laila i dag bygget opp og driver fire restauranter og to matutsalg i Bergen. Det skjer gjennom selskapet Colonialen. Laila elsker mat – og kanskje spesielt vin – og lager mye mat hjemme i leiligheten på Møhlenpris i Bergen.

Det er tid for å smake litt vin. Laila Skorge elsker god vin. Foto: Otto von Münchow.

Hva er din motivasjon for å gå på arbeid?
– Utvikle og skape. Pluss nydelige relasjoner og kollegaer. OG min interesse for mat og vin, selvsagt! Jeg har alltid likt mat veldig godt, og spesielt med den settingen rundt måltidet, at man sitter sammen, av opplevelsen av å sitte rundt et bord, den gode samtalen. Det er noe som i min barndom har vært en god ting. Og så har det utviklet seg med at jeg mer og mer har utviklet faget og gått i dybden på det. Og så vinen da. Da jeg begynte som servitør, var det vinen som interesserte meg mest. Det har vært en veldig spennende reise å få et innblikk i, og nå er den jo i veldig endring, for eksempel mot naturvin, som er utrolig spennende.

Hva betyr arbeidet for deg i ditt liv?
– Det å arbeide, skape og utrette har vært en viktig del av mitt voksne liv. Det å skape gode opplevelser for våre gjester, meningsfylte dager for våre medarbeidere og utvikle faget er på mange måter livet i seg selv. Jeg jobber med mennesker, for mennesker, og det å skape gode relasjoner og legge til rette for det, er svært givende. Men det skal og sies at arbeidet i mitt liv har økonomisk betydning – trygghet når bedriftene er økonomisk sunne og en trussel når man er i vanskelige perioder.

Mitt arbeid er en naturlig del av meg, mitt liv og min livsstil.

Hvor mye fyller arbeidet i ditt liv?
– I perioder kan jobben ta litt vel overhånd og oppleves som overveldende, men for det meste fyller det livet positivt med gode relasjoner, samtaler, spennende, faglig nerding om mat og vin. Mitt arbeid er en naturlig del av meg, mitt liv og min livsstil.

– Det å være dedikert til jobb og ekteskap, og det å være i ett om alt, har sine pluss- og minussider. Heldigvis liker vi hverandre veldig godt og har stor respekt for hverandres kvaliteter. Men jobben stopper jo ikke hos oss. Det er en del av livet vårt, enten vi vil eller ei. Det oppsøker oss også når vi hygger oss. Jobben, spesielt når begge to er dedikerte, blir aldri lagt vekk, enten du er hjemme eller på jobb eller ute med andre venner.