FOTO: Mangostar Studio / Canva

Fortsatt få kvinner på toppen

NYHET: Bare 7 % av administrerende direktører er kvinner, viser ny internasjonal rapport. Norge er langt bedre enn gjennomsnittet.

Kampen for likestilling mellom kjønnene pågår fortsatt, til tross for en positiv utvikling de siste årene. Det kan vi lese i forordet til rapporten «Gender Equality Report & Ranking. Assessing 4,000 companies in developed markets», som ble lansert nylig. Ifølge organisasjonen Eqiuleap, som står bak rapporten, viser resultatene en sakte, men uferdig reise mot kjønnsbalanse i næringslivet.

Equileap har undersøkt flere tusen selskaper over hele verden. Bare 32 av 3795 selskaper har kjønnsbalanse på alle nivåer, skriver organisasjonen. Norske Storebrand kommer på andreplass i rangeringen. Orkla og DNB er de to andre norske selskapene på topp 100-lista. Australia og Storbritannia har flest selskaper (henholdsvis 24 og 25) på lista. Kriteriene er at selskapet har 40-60 prosent kvinner i styret, toppledelsen og de ansatte for øvrig.

 

Minst likestilling på toppen

Bare 15 av selskapene har kvinner i alle tre lederposisjoner (styreleder, administrerende direktør og finansdirektør), mens 2590 selskaper har menn i alle tre rollene.

Norge er fjerde beste land på likestilling på arbeidsplassen, ifølge Equileap. Her får landene poeng etter 19 kriterier. Vi er gode på blant annet styrerepresentasjon, rekruttering, foreldrepermisjon og menneskerettigheter. Men, i likhet med alle de andre landene, scorer vi dårlig på lønnsforskjeller mellom kjønnene. Det gir oss altså en fjerdeplass på lista over 17 land, bak Frankrike, Spania og Storbritannia.

 

Norge best i klassen

Dårligst står det til med likestillingen helt på toppen. Bare 7 % av administrerende direktører er kvinner, opp fra 6 % i fjor og 5 % året før. Her er Norge best i klassen, med 15 % kvinner. Og vi er nest best når det gjelder styrerepresentasjon, med 43 % kvinner, en økning fra 39 % i 2023. Best er Frankrike, som har 46 %.

De norske selskapene som er undersøkt, har en langt høyere andel kvinner i styret (43 %) enn i toppledelsen (29 %) og blant de øvrige ansatte (30 %).

Ifølge rapporten har lovpålagte tiltak, som for eksempel innrapportering av lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, en positiv effekt på likestillingen. Krav til kjønnsbalanse i styrer og raus foreldrepermisjon nevnes som politiske tiltak som gjør at Norge er bedre enn de fleste andre land når det gjelder likestilling og kjønnsbalanse i næringslivet.