FOTO: Europaparlamentet / NUPI

Podcast: Om Brexit-avtalen

På julaften kunne Boris Johnson presentere en Brexit-avtale med EU. Har Storbritannia med dette tatt kontrollen tilbake? Vi snakker med NUPI-forsker Arne Melchior, og visegeneralsekretær i fagforeningen IndustriALL Europe og tidligere Europaparlamentsmedlem, Judith Kirton-Darling