FOTO: Manuel/Unsplash

Podcast: Hele folket i arbeid … eller?

Hvordan går det egentlig med sysselsettingen, arbeidsledigheten og midlertidigheten? Arbeidslivsforsker Jon Erik Dølvik gir en statusrapport i opptakten til 1. mai

– Hvis vi tar det store helikopterperspektivet har vi et av de mest vellykkede arbeidsmarkedene i verden. Vi har lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, sier Jon Erik Dølvik, forsker fra Fafo

Bildet er imidlertid ikke helt rosenrødt. Dølvik peker på at det sysselsettingen har gått nedover, mens andre land i Europa har hatt økende sysselsetting.

– Vi har blitt passert ganske grundig av Sverige.

– Samtidig har vi blant de høyeste uføreratene i Europa. Er det et uttrykk for en skjult arbeidsledighet?

En av de store diskusjonene for politikere og arbeidslivets parter framover blir forslagene fra det regjeringsoppnevnte Sysselsettingsutvalget, ledet av økonom Steinar Holden.

– Kanskje mer bruk av graderte ordninger, kanskje med litt dytt og litt hjelp, kunne vi fått litt flere i arbeid, sier Dølvik.

I podcasten snakker vi også med Morten Myksvoll, kommentator i Bergens Tidende, om det kommende lokalvalget i Bergen og i Vestland.