Liberalslapp pornofilter-motstand

Det er ikke moralistisk å mene at den seksualiserte ukulturen blant barn og unge må angripes, det er ikke en gang spesielt radikalt.

KrF har (igjen) tatt til orde for at mobiloperatører og internettleverandører skal tilby gratis filter som sperrer tilgangen til pornografi. Sist gang det skjedde var i 2012. Etter at Morgenbladet skrev og publiserte lederen «Pornokuppet» for et par uker siden, gikk stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad ut og relanserte forslaget:

– Undersøkelser viser at pornografi påvirker seksuelle handlinger og holdninger. Mange unge mennesker føler seg presset til å handle eller oppføre seg som man gjør i pornofilmer. Det er uheldig, også i en diskusjon om kjønnsroller og likestilling, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB.

Sitatet kunne like gjerne ha vært signert av en av de mange feministene som i årevis har forsøkt å problematisere pornografiens påvirkningskraft.

Har pornoen egentlig noe særlig med (sunn) utvikling av seksualitet å gjøre?

I 2012 ble forslaget til KrF sablet ned med, det Morgenbladet så treffende har valgt å kalle, «liberalslappe begrunnelser» fra både Arbeiderpartiet, Frp og Høyre.

Denne gangen har KrF fått støtte, om enn litt forbeholden, fra partiet Høyre:

– Vi kan ikke bare sitte og se på at dette skjer. Det er en politisk oppgave å bidra til at det blir lettere å stoppe det, uttalte Høyres Svein Harberg til avisen Dagen om forslaget.

 

Hva mener Arbeiderpartiet?

 

Foreløpig har det vært stille fra Arbeiderpartiet. Sist de uttalte noe om saken var i 2013, da Kari Henriksen fra Vest Agder Arbeiderparti uttalte:

– Vi sier at det er andre virkemidler (enn pornofilter) som må til for å gjøre ungene bedre i stand til å utvikle sin egen seksualitet.

Hvilke virkemidler det skulle være, kom ikke fram.

Heller ikke Frp har uttalt seg ennå. Men FpU har vært ute i god «liberalslapp» stil og høvlet over forslaget i Dagbladet:

«Gode holdninger skapes ikke ved å undertrykke seksualitet» skriver sentralstyremedlem Maria Alseth. Hun gir heller ingen konkrete forslag til hvordan man faktisk kan skape gode holdninger, men fortsetter med å understreke at «forslaget viser at KrF mangler respekt for enkeltmenneskets frihet». Faktisk.

 

Er det farlig med pornofilter?

 

Hva er egentlig mest undertrykkende for seksualiteten til en ungdomsgenerasjon? Er det et virkemiddel som pornofilteret, eller er det pornoen i seg selv?

Og har pornoen egentlig noe særlig med (sunn) utvikling av seksualitet å gjøre?

Norske barn er europamestere i pornobruk. En undersøkelse fra EU kids online, viser at i Norge er prosentandelen av barn som har oppsøkt nettporno, dobbelt så høy som gjennomsnittet i resten av Europa. Det er ikke et mesterskap vi burde være stolte av å toppe.

Hva er egentlig mest undertrykkende for seksualiteten til en ungdomsgenerasjon?

I media den siste tiden har vi sett tydelige konturer av en ungdomskultur på «kjøret». Vi leser overskriftene, vi hører historiene i debatter, vi har tall. Vi vet at ungdomsgenerasjonen vår sliter med et økende bruk av antidepressiva. Så hvilket enkeltmenneskes frihet er det egentlig vi beskytter ved å fortsette som før?

Det er hvert fall ikke friheten til de unge jentene som står på knærne i skogen og suger av tredjeklasse-guttene, eller friheten til den neddopede jenta (eller gutten) i senga. Men det er kanskje friheten til guttene som står eller ligger over henne? Eller friheten for alle dem som mottar filmene i etterkant? Eller kanskje er det friheten for en politiker til å fraskrive seg et kollektivt ansvar som presser seg på?

 

Det går an!

 

Mangelen på politiske tiltak, og konsekvensene det fører til for barn og unge, er provoserende. Det er ikke en naturlov at internett skal være som det var da internett først oppstod for 25 år siden. Det holder selvsagt ikke å bare installere et pornofilter og så si oss fornøyde med det, men filteret er et konkret tiltak vi enkelt kan ta i bruk.

Vi vet jo at det går. Det er allerede blitt gjennomført i et annet demokratiske land: i Storbritannia. I 2013 introduserte alle de fire største nettleverandørene i landet «familievennlige» nettverksfiltre til nye kunder, og det ser foreløpig ut til å fungere bra.

Det er ikke en naturlov at internett skal være som det var da internett først oppstod for 25 år siden.

Det er ikke moralistisk å mene at den seksualiserte ukulturen blant barn og unge må møtes med konkrete tiltak, gjerne fra flere kanter, det er ikke en gang spesielt radikalt. Likevel resirkuleres «liberalslappe» begrunnelser som et slags hakk i plata.

Ungdomsgenerasjonen som vokser opp i dag har noen ganske tydelig utfordringer. Det er verken framskritt eller frihet å velge og ikke gjøre noe med det når vi kan, det er bare dumskap.