Quiz: Latin-Amerika

  1. Kva heiter den argentinske revolusjonære kommunisten som med sitt ikoniske fjes dukkar opp på t-skjorter og plakatar over heile verda?
  2. Kva heitte den mexicanske kunstnaren, kjent for sin biletekunst og karakteristiske augebryn, som hadde eit turbulent forhold til den sovjetiske leiarskikkelsen i eksil Leon Trotskij?
  3. Kva er forkortinga som den colombianske marxistgeriljaen som etter mange tiår med opprør signerte ein fredsavtale med regjeringa i 2016? Hint: Noreg var involvert i å leggje til rette for forhandlingane og dei ulike sidene i konflikta fekk Nobels fredpris same år.
  4. Kva heiter den latinamerikanske frigjeringshelten som vart født i Venezuela i 1783 og har gitt namn til eit søramerikansk land?
  5. Kva heitte den første urfolksrepresentanten som vart som vart statsleiar i Latin-Amerika? Hint: Han vart valt til president i same land som det førre spørsmålet siktar til.
  6. Kva heiter den høgrepopulistiske politikaren som vart nedkjempa av Arbeiderparti-politikaren Lula da Silva i valet i presidentvalet i Brasil 2022?
  7. Kva type siktelsar måtte Lula da Silva bli frikjend for for å kunne stille i valet? 
  8. I kva karibisk land tok det i stad eit slaveopprør mot den franske kolonimakta i 1791, som skulle gjere landet til den andre uavhengige staten i Amerika?
  9. Kva heiter blandinga av marxisme og kristen teologi som oppsto på 60-talet?
  10. Chile stemte i fjor over eit utkast til ny grunnlov. Kva heter den høgrenasjonalistiske kuppmakaren som innførte den gamle grunnlova?

Fasit finn du her.