FOTO: Mimsy Møller/Dagsavisen

Rødgrønt flertall – både Venstre og KrF under sperregrensa

Dersom det hadde vært valg i dag, hadde Jonas Gahr Støre (Ap) blitt ny statsminister.

Det viser partibarometeret for november som Opinion har laget for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Målingen gir et bunnsolid flertall for opposisjonen på Stortinget. De tre rødgrønne partiene Ap, Sv og Sp får til sammen 86 mandater. I tillegg sikrer Rødt seg ni og MDG ett mandat. De fire borgerlige partiene som i dette øyeblikk forhandler om statsbudsjettet i Stortinget får 73 mandater.

Vi har vært gjennom en krevende intern diskusjon om politiske veivalg.

– Det er oppmuntrende at vi er på stigende kurs. Det er bra at vi nå har kommet på et nivå over valgresultatet, og at velgere som tidligere har sittet på gjerdet nå ser i vår retning, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som måles til 28,3 prosent. Det er det høyeste tallet for partiet siden valget i fjor.

 

Dårlig for KrF

De siste ukene har norsk politikk vært overskygget av KrFs politiske retningsvalg. Denne målingen er i sin helhet tatt opp etter at partiet valgte å innlede regjeringssonderinger med Høyre, Venstre og Frp.

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, er ikke fornøyd med resultatet på 3,8 prosent.

– Vi har vært gjennom en krevende intern diskusjon om politiske veivalg. Da er det ikke unaturlig at noen velgere som ikke er fornøyd med utfallet, er avventende, sier hun, og legger til:

– Samtidig er det nå viktig å jobbe for gjennomslag for KrFs familiepolitikk, kampen mot fattigdom og for menneskeverd for alle. Det blir vår jobb å synliggjøre mest mulig KrF-politikk i kommende sonderinger og forhandlinger om en ny regjering.

 

Abortsaken

Der målingen er positiv lesning for opposisjonen, er den tilsvarende kjedelig for statsminister Erna Solberg og de fire borgerlige partiene. Til tross for at både Høyre og Venstre går litt fram, ligger både KrF og Venstre under sperregrensa på fire prosent. I tillegg gjør Frp en svært svak måling, og er her mindre enn Senterpartiet.

Resultatet er at de fire borgerlige partiene kun får 73 stortingsmandater.

Det utløste en kraftig debatt at statsminister Erna Solberg (H) åpnet for å forhandle om abortloven med KrF, men kontroversene har tilsynelatende ikke hatt noen innvirkning på Høyres oppslutning. Partiets oppslutning er på 26,2 prosent – en framgang på 1,2 prosentpoeng fra oktober.

Fremskrittspartiet mister først og fremst velgere til Høyre, men også en del til Senterpartiet.

– Det er litt overraskende, i og med at det er Høyre-velgere som ikke vil endre abortloven, men det kan skyldes uoppmerksomhet eller at Ernas Solbergs framstøt sees på som et politisk spill og en måte å skape en flertallsregjering på, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Han understreker samtidig at alle endringene på denne målingen er innenfor feilmarginen.

Også Støre merker seg at det ikke har blitt noen store velgerforflytninger som følge av abortsaken, til tross for at målinger har vist at et stort flertall i folket ønsker å beholde dagens abortlov.

– Det er litt for tidlig å si. Folk avventer hva som kan komme. Det er stor oppslutning om abortloven, og usikkerheten om hva resultatet kan bli gjør nok at folk avventer det spørsmålet, sier Støre.

 

Ap vokser

Bakgrunnstallene til målingen viser ingen voldsomme velgeroverganger. Fremskrittspartiet mister først og fremst velgere til Høyre, men også en del til Senterpartiet. Arbeiderpartiets vekst skyldes i all hovedsak at de henter gamle velgere ned igjen fra gjerdet, og at de henter velgere fra Rødt, SV og Senterpartiet.

Vi skal vinne tillit hos velgerne som har forlatt oss uten å gå til andre partier.

Noe av Aps framgang skyldes at partiet har vunnet tilbake en god del velgere som har sittet på gjerdet, ifølge Bergh. Andelen er derimot ikke signifikant.

– Partiet har vunnet nye stemmer fra rødgrønne partier, men den viktigste andelen kommer fra hjemmesittere eller egne velgere på gjerdet, påpeker valgforskeren.

Støre sier at partiet har ambisjoner om å løfte seg i tiden framover.

– Jeg har langsiktige mål. Vi skal vinne tillit hos velgerne som har forlatt oss uten å gå til andre partier, men som vil se et tydelig Ap med konkret politikk for rettferdighet og for mindre forskjeller, sier han. (ANB)