FOTO: Trygve Svensson

Trepartssamarbeid på sitt beste

Halvert sykefravær og heltidskultur. Songdalen har knekt koden ved hjelp av trepartssamarbeidet.

Ti minutters kjøretur vest for Kristiansand finner du en rolig, ja nesten litt søvnig kommune som heter Songdalen. 6700 bor i kommunen som snart skal slås sammen med Kristiansand og Søgne. Den rolige atmosfæren i Songdalen skjuler en suksesshistorie innen arbeidslivet. Her har de nemlig halvert sykefraværet og fått til en kultur med heltidsstillinger, alt gjennom et godt trepartssamarbeid.

– Jeg tror det handler om god dialog, tillit til hverandre, og å legge til rette for folk når de sliter. Og å tro på folk, presiserer ordfører Johnny Greibesland.

Johnny Greibesland (Sp) har vært ordfører i Songdalen kommune i over 16 år. Nå er han klar til å legge ordførerkjedet på hylla (Foto: Trygve Svensson)

Han nærmer seg pensjon, men man kunne ikke gjettet det ved å se på Senterparti-politikeren som har sittet med ordførerkjedet rundt halsen i 16 år. Han må være ordføreren med landets mest tilgjengelig kontor for velgerne, rett ved siden av gågaten.

– Folk har mye på hjertet. Det kan være spørsmål om vei, tomter eller bare litt frustrasjon. Som regel hjelper det bare å få snakke med noen om det, sier Greibesland med et sørlandsk smil.

Når Greibesland snart går av med AFP, skal han være gratishjelp på gården som han har overlatt til sin sønn. Det ser han frem til. Og ordføreren forlater en kommune som har fått til veldig gode resultater.

Det hjalp også veldig å ha en meget dyktig tillitsvalgt fra Fagforbundet, som har vært prosjektleder for heltid og sykefravær

Vellykket partssamarbeid

– Når sykefraværet var på sitt høyeste var det nærmere 12 prosent. Nå er det halvert, sier den stolte ordføreren.

Det hele ble satt på bedringens vei etter at man revitaliserte administrasjonsutvalget, ved å sette inn tre politikere, tre fra administrasjonen og tre tillitsvalgte. Deretter begynte kommunen å jobbe systematisk med å få ned sykefraværet.

– Det hjalp også veldig å ha en meget dyktig tillitsvalgt fra Fagforbundet, som har vært prosjektleder for heltid i kommunen. Hun er en ildsjel og har en veldig tro på at folk må sikre sin egen framtid, skryter Greibesland.

Prosjektlederen som ordføreren snakker om er Janne Slotte som er fellestillitsvalgt for LO i Songdalen kommune. Hun har vært i vervet i over 20 år. Janne presiserer at den viktigste faktoren i at de har lykkes er et godt samarbeid med mange aktører i kommunen, deriblant Utdanningsforbundet. Noe av det viktigste mener hun, er at alle tre parter har kommet til bordet med en fremoverlent holdning:

– Det handler om at dette har vært forankret med politisk ledelse, de tillitsvalgte og administrasjonsledelsen. Alle har vært enige om målsetningen og virkelighetsforståelsen. Og alle har hatt et felles ønske om å nå de samme målene, sier Slotte.

Andre faktorer som ligger bak suksessen, mener Slotte, er at den lille kommunen i Vest-Agder har vært veldig utviklingsorientert, og hatt en vilje til å satse på heltidskultur. For å oppnå målene har Slotte blant annet kartlagt de ansatte og hva de er villige til å gjøre for å få heltidsstillinger. Selv om dette er mer utfordrende i større kommuner, syns ikke den tillitsvalgte at det bør stå i veien for lignende jobbing:

– Det er mulig for alle å gjøre den kartleggingen, selv i større kommuner, ved å splitte opp i mindre kategorier, sier Slotte.

Fellestillitsvalgt for LO i Songdalen kommune, Janne Slotte, får mye skryt for jobben hun har gjort med å få ned sykefraværet og å skape en heltidskultur i kommunen. Trepartssamarbeid-samling i regi av Fagforbundet. På bildet ser du hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Bente Uldal, ordfører Johnny Greibesland og Janne (Foto: privat).

Politikerne skal ikke detaljstyre de som skal utføre tjenestene

Ingen stoppeklokkeomsorg

Privatisering har vært fraværende i Songdalen, hvor for eksempel alt av barnehager og helse- og omsorgstjenesten er i kommunal regi. Kommunen har blitt belønnet med flere priser for tjenestene de tilbyr.

– Hvis de ansatte er trygge på at politikerne ikke ønsker å privatisere bort jobbene deres, så strekker de seg mye lengre, sier ordføreren.

Han sier at kommunen har blitt flinkere til å gi de ansatte ansvar.

– Politikerne skal ikke detaljstyre de som skal utføre tjenestene. Tidligere detaljstyrte vi hele omsorgstjenesten. Så satte vi tidsbegrensninger for hjemmebesøk, og så videre. Det gjør vi ikke lenger, sier Greibesland. – Nå får fagfolkene bestemme selv.

Men blir det ikke dyrt om de som går i hjemmetjenestene selv kan bestemme?

Det kan godt være vi bruker mer penger på lengre hjemmebesøk, sier ordføreren. Men det tjener vi inn ved at langt færre bor på institusjoner enn i andre, tilsvarende kommuner.

Sjekk ut Agenda Magasins podcast:

Kommunen har også ca. 70 frivillige i sving.

Jeg kan ikke få fullrost de frivillige nok, sier ordføreren mens vi er på vei inn på Dagsenteret.

Elena Beck kom fra Tyskland for ti år siden og er kokk på Dagsenteret.

Dere skulle kommet for en time siden, da var det fullt hus her.

Hun forteller at hun syns omsorgstjenestene drives på en veldig god måte i Songdalen: Hun nevner at når de har høstfest, konserter, arrangement, så kommer det frivillige. Dette gjør det til et inspirerende sted å jobbe for Beck.

Vi har 50 til 70 frivillige i sving i Songdalen, skyter Greibesland inn.

Men er det ikke rart at folk jobbe gratis, spør jeg.

Ja, men de trives her. Det er bedre å være her enn å sitte hjemme, svarer Beck.

nyhetsbrevet