FOTO: Fancycrave/Unsplash

Yrkesfag-elevene fortjener bedre

Det er systemet som er feil når så mange ikke får lærlingplass, og denne systemsvikten går enda mer ut over guttene.

Det faktum at store andeler av elevene som starter på yrkesfag ikke får læreplass, er mer enn et skrubbsår som trenger et plaster – det er en grunnleggende systemsvikt i skolen.

Stoltenberg-utvalget er et offentlig utvalg som har gått gjennom forskning på betydningen av kjønn i skolen. Rapporten ble lagt fram 4. februar. Fasit er at kjønn har mye å si – omtrent på nivå med sosial klassebakgrunn. Det viser seg at gutta jevnt over får dårligere karakterer og oftere behøver spesialundervisning. Særlig alvorlig blir det når man ser sosial klasse og kjønn i sammenheng. Sammenligner du en gutt med foreldre med lav utdanning og en jente med foreldre med høy utdanning, er det 159 ganger større sjanse for å få et karaktersnitt høyere enn 5 for jenta. Det er en dramatisk forskjell – og urettferdig.

Stoltenberg-utvalget har vist oss at det trengs politiske grep for å løfte guttene.

Rapporten trekker fram flere områder hvor det er behov for nye grep. Blant disse er et krafttak for flere lærplasser særlig viktig. Det er klare kjønnsforskjeller mellom hvem som velger yrkesfag og ikke – flere gutter enn jenter velger yrkesfag. Mellom yrkesfagene er det også klare skiller mellom «guttefag» og «jentefag». Fordi mange av de yrkesfagene som har flere gutter – som byggfag, teknikk og industriell produksjon – i større grad sokner til privat sektor, er det også vanskeligere å få lærlingplass der. Jenter utgjør en stor andel av dem som ikke får læreplass, så dette er også et jenteproblem – men det går altså et lite hakk mer ut over guttene.

Flere tiltak kan hjelpe. Stoltenberg-utvalget foreslår at fylkeskommunen skal inngå forhåndsavtaler med bedrifter allerede når elevene starter på videregående. Det er et godt forslag. I Nordland har man hatt suksess med å samarbeide mer systematisk med arbeidslivet. Det har ført til flere lærlingplasser, har fylkesråd Hild-Marit Olsen skrevet om i Agenda Magasin. I Telemark og Oslo har man sett lærlingarbeidet i samarbeid med et breiere arbeid for et mer seriøst arbeidsliv. I det som har blitt kjent som Telemarksmodellen blir det stilt krav i anbudskonkurranser om at bedriftene og underleverandørene deres ha lærlinger. Det har virket. Telemarksmodellen bør innføres i resten av landet.

Stoltenberg-utvalget har vist oss at det trengs politiske grep for å løfte guttene. Ett av disse grepene må være flere lærlingplasser.

nyhetsbrevet