FOTO: Vidar Ruud, ANB

Derfor tegner vi medlemskap i OBOS

Hva er poenget med å være medlem og arve medlemskap dersom OBOS er mer opptatt av profitt gjennom selveierprosjekter heller enn å la medlemmer bruke medlemskapet sitt?

Arbeid, bolig og helse. Disse tre er fundamentet sosialdemokratiet står på. Har du disse tre på plass, har du det du trenger for å ta vare på deg sjøl, dine nærmeste og for å bidra til samfunnet.

Muligheten for vanlige folk til å eie sin egen bolig, kjempet vi til oss etter krigen. Den er helt sentral i vårt sosialdemokratiske velferdsprosjekt, der alle skal med.

Den muligheten ble til gjennom mange reformer. For å oppnå reelt selveierskap, måtte vanlige folk ha sikker jobb, de måtte ha tilgang til kreditt og forsikring, og det måtte være boliger tilgjengelig som de kunne kjøpe. Løsningen var en politikk som hadde arbeid til alle som jobb nummer en, som etablerte Arbeidernes Landsbank og Samvirke Forsikring. Og som etablerte sparelag, som fikk i oppdrag å bygge boliger for folk flest og som skulle selges til de som faktisk skulle eie dem og bo i dem. I Oslo het sparelaget OBOS. Oslo Bolig og Sparelag. Av og for folk flest.

Dette byggverket i tre etasjer, arbeid, helse, bolig, er nå snart helt demontert fra innsiden

I 2019 gikk visstnok boligmarkedet «tregt». Det kunne betydd at aktører som OBOS kunne bidratt til å redusere den galopperende boligprisveksten ved å selge 200 nye boliger i ordinære budrunder. Det kunne gitt vanlige folk en mulighet til å komme inn på boligmarkedet til en pris de hadde råd til, og det ville sendt et edrueliggjørende signal til alle andre om at prisene ikke kan forventes bare stige kontinuerlig.

I stedet snur OBOS seg rundt og finner en profesjonell investor som kjøper hele høyblokka og som i dag kan le hele veien til banken over at vanlige folk ikke fikk muligheten. I hele 2020 har gjengangeren fra bransjen vært at boligprisveksten skyldes for lite tilbud av boliger til salgs dette året. Det er ikke rart. En leilighet som er solgt til investorer for utleie er jo borte fra markedet og kan ikke selges to ganger.

Hver gang OBOS selger 200 leiligheter til profesjonelle utleiere, mister OBOS-medlemmer som sliter med å komme inn i boligmarkedet, 200 leiligheter de kan by på å kjøpe som sin egen bolig. Det er dette folk reagerer på.

Nå må vi vite mer om hva som foregår i Oslos brennhete boligmarked.

Dette byggverket i tre etasjer, arbeid, helse, bolig, er nå snart helt demontert fra innsiden. Arbeid til alle er ikke jobb nummer én for regjeringen Solberg. Bank og forsikring er for lengst overlatt til markedet som ikke makter å tilby førstegangskjøpere det de trenger for å bli selveiere. Og nå altså: OBOS selger nye boliger til investorer, som selveierleiligheter ment for utleie, uten at OBOS sine egne medlemmer en gang får mulighet til å by på leilighetene og unnlater å bidra til en nedkjøling av det hete boligmarkedet.

Folk med vanlig inntekt må ha råd til å kjøpe bolig i Oslo og andre pressområder. For å klare det må vi ha fortsatt høyt tempo i boligbyggingen, og vi må skape bomiljøer med varierte boligtyper der det er plass til mennesker med ulik livssituasjon og økonomi.

Profesjonelle utleiere har vi alltid hatt, men omfanget har over tid økt, i tillegg har emneknaggen #mindrittleilighet satt fokus på dårlige boforhold for leieboere i sosiale medier. Ingen tvil om at dette bør få mer politisk oppmerksomhet.

Nå må vi vite mer om hva som foregår i Oslos brennhete boligmarked. Vi etterlyser kunnskap om hvordan vanlige boligkjøpere blir påvirket av konkurransen fra utleiere. Når OBOS selger til forretningsutviklere i stedet for til medlemmene, må vi politikere våkne opp å se om det er noen politiske grep vi kan ta.

Ikke minst må vi bruke politikk for å utjevne forskjeller også på boligmarkedet.

Arbeiderpartiet har fremmet forslag i stortinget der kommunene gjennom plan- og bygningsloven skal kunne stille krav om at en andel av boligene i nye prosjekter blir satt av til ulike løsninger som gjør det lettere for flere å eie egen bolig. Det kan være ulike former for leie til eie, eller at kommuner kan be om at en tomt utvikles til borettslag. God boligpolitikk er også et velfungerende og regulert leiemarked. Rettighetene til de som leier bolig og er i en presset situasjonen, må styrkes.

I vårt utkast til partiprogram har vi satt en aktiv boligpolitikk på dagsorden. Vi foreslår blant annet å legge frem en melding om en helhetlig politikk, der kommunene vil få en styrket rolle i arbeidet med å utjamne forskjeller i boligmarkedet. Folk med vanlig inntekt må ha råd til å kjøpe bolig i Oslo og andre pressområder.

De som leier og samtidig sparer til egen bolig må oppleve at drømmen om å eie egne bolig kommer nærmere som følge av at de sparer og ikke forsvinner som følge av boligprisvekst og høye husleier. For å klare det må vi ha fortsatt høyt tempo i boligbyggingen, og vi må skape bomiljøer med varierte boligtyper der det er plass til mennesker med ulik livssituasjon og økonomi. Ikke minst må vi bruke politikk for å utjevne forskjeller også på boligmarkedet.

Selskapets arv og rolle i samfunnet tilsier at de skal ta hensyn til medlemmene. De blir i dag hørt i liten grad.

Så kom NRK med enda en avsløring om forretningsdriften i OBOS sist helg. OBOS har altså bygd blokker som selges til eksterne investorer for kortidsutleie. Som til og med har nærstående familie til ledende ansatte i OBOS på eiersiden. Alle vi som er medlemmer i OBOS, veit at vi ikke har noen reell innflytelse på virksomhetens drift. Eierskapet er fragmentert. Det åpner for at administrasjonen får stor makt, noe som krever at den tar stort ansvar.

Det ser ikke ut som at denne eiermodellen er robust nok til å kontrollere den type drift dagens administrasjon legger opp til. Selskapets arv og rolle i samfunnet tilsier at de skal ta hensyn til medlemmene. De blir i dag hørt i liten grad. OBOS er rigget som om det var en del av en sosial folkebevegelse, men oppfører seg som en hvilken som helst kommersiell aktør. Da bør OBOS kanskje også få institusjoner for eierstyring som er tilpasset dagens strategi.

Folk vil ha et sted å bo, derfor tegner vi medlemskap i OBOS – hva er poenget med å være medlem og arve medlemskap dersom OBOS er mer opptatt av profitt gjennom selveierprosjekter heller å la medlemmer bruke medlemskapet sitt?