Metoo danmark
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Det har ikke vært så deilig å være kvinne i Danmark likevel.

Det tok tre år, men så traff metoo de frisinnede danskene som en kanonkule midt i panna.

Entusiasmen for feminisme i Danmark har vært omtrent like høy som landets høyeste fjell, men plutselig skjedde det noe.

I løpet av noen korte uker har Frank Jenssen, overborgermesteren som har styrt København siden 2010, nestleder for de danske sosialdemokratene, blitt tvunget til å gå av. Nå er utenriksminister Jeppe Kofod anmeldt for voldtekt. Dansk politikk er rystet. Det startet med at lederen av Radikale Venstre (som tilsvarer vårt Venstre), Morten Østergaard, måtte trekke seg.

Og den minst feministiske nasjonen i verden er… Danmark?

Samtidig ruller en svært ubehagelig dokumentar over danske skjermer. TV2 har i halvannet år dokumentert trakassering, seksuelle overgrep og krenkelser i de danske politiske ungdomsorganisasjonene. Foreløpig har de sendt tre dypt sjokkerende episoder.

Tusenvis av danske kvinner har skrevet under på Metoo-opprop og brev, blant annet 1614 kvinner som i media. Det er mange i et lite land. Det samme har hundrevis av leger gjort, og andre bransjer følger nå etter.

Men la oss spole litt tilbake. I 2019 publiserte The Guardian en sak under overskriften «Og den minst feministiske nasjonen i verden er… Danmark?». Bakgrunnen er en spørreundersøkelse blant 25 000 mennesker i en lang rekke land. Danmark, et av verdens på papiret mest likestilte land, skiller seg sterkt ut. Bare en av seks mennesker i Danmark definerer seg selv som feminist. Det er færre enn i USA og Tyrkia.

Nesten 40 prosent av dansker sa at de hadde et negativt syn på metoo-bevegelsen

I Danmark fant du faktisk flere kvinner som sa at synes det var helt OK å bli plystret etter på gata, enn det var som ville kalle seg selv feminister. Det eneste andre landet med større aksept for at fremmede menn roper eller plystrer etter deg blant de 23 landene i undersøkelsen, var Nigeria, som ikke akkurat er kjent som noen likestillingens forpost.

Danskene var også svært skeptiske til metoo. Nesten 40 prosent sa at de hadde et negativt syn på metoo-bevegelsen, for bare litt over et år siden. Bare 4 prosent av menn og 8 prosent av danske kvinner hadde et «svært positivt» inntrykk av metoo. I den offentlige debatten var kritikken av metoo veldig sterk. Der handlet mye om farlig «heksejakt» på menn, og det har vært en sterk engstelse for at dette ville skape uskyldige ofre. Og da var det ikke kvinner man var bekymret for, men menn som kunne bli beskyldt for ting de ikke hadde gjort.

Rikke Andreassen, professor i kommunikasjonsstudier ved Roskilde universitet, forklarte funnene den gang slik: «Vi har hatt en kultur der det du sier ikke sees som rasistisk eller sexistisk hvis du ikke mener det slik. Du kan tafse på en kvinne, men så lenge du gjør det for moro skyld, så ligger det i vår kultur å tenke at det ikke er så ille.»

Vi har hatt en kultur der det du sier ikke sees som rasistisk eller sexistisk hvis du ikke mener det slik

Enten har noe dramatisk skjedd i Danmark i løpet av kort tid, eller så er det noe disse undersøkelsene ikke har fanget opp.

Det er bare fem korte uker siden programleder og komiker Sofie Linde åpnet metoo-ballet i Danmark på nytt, med sin nå berømte tale under Zulu Comedy Galla på TV2 der hun snakket om likelønn og trakassering. Det var en god start for å få bred oppslutning om et dansk metoo-oppgjør. Linde er fra Jylland, i seg selv det motsatte av på andre siden av Skagerrak. Hun er morsom og totalt usnobbete og byr voldsomt på seg selv. Hun er elsket av alle, fra barn til besteforeldre, i hele landet.

Som hun sa: Vi kan saktens leke at det ikke er forskjell på kvinner og menn i Danmark. Det er bare ikke riktig.

Kanskje finner vi noe av årsaken til danskenes tidligere motstand mot metoo i nasjonens omfavnelse av «frisind», noe mange vil være enige om at er en grunnleggende dansk verdi. Danmarks regjering startet i 2016 arbeidet med en Danmarkskanon, som munnet ut i ti danske verdier.

Vi kan saktens leke at det ikke er forskjell på kvinner og menn i Danmark. Det er bare ikke riktig.

En av verdiene ble altså frisind. Det er tett knyttet sammen toleranse, men danskene har sin helt egen versjon som stammer fra N.F.S. Grundtvig. Han var både prest, historiker, og politiker, i tillegg til salmedikter. Han har hatt enorm betydning for utviklingen av dansk nasjonalfølelse og identitet.

Med utrykket «frihet for Loke såvel som for Thor» uttrykte Grundtvig sin overbevisning om at man skulle være åpen og respektere andres synspunkter, selv om man ikke var enig med dem. Tankene ble videreutviklet i den danske kulturradikale tradisjonen, som hyllet et spesielt frisinn i forhold til tradisjonelle moralbegreper, kropp og seksualitet. Det omfatter også seksualmoral og for eksempel det de i Danmark kaller «den frie pornografi».

Akkurat nå tyder mye på at noens frisind har vært andres tvangstrøye

Akkurat nå tyder mye på at noens frisind har vært andres tvangstrøye. Og at Loke-oppførsel kanskje ikke bør få gå helt upåaktet hen i 2020.

Kanskje har det noen fordeler for danskene at metoo skjer nå, og ikke for tre år siden. Danmarks opprør mot sexismen ser foreløpig ut til å forløpe relativt forbilledlig. De som har stått fram har gjort det med fullt navn, og de som har blitt anklaget har stort sett vært enige i virkelighetsbeskrivelsene. Det gjør prosessene ryddige, og man kan kanskje unngå tilbakeslagene som har rammet metoo både Sverige og Norge, på ulike vis.

Det er imidlertid lite som tyder på at Danmarks metoo er ferdig med det første.