Anne Bitsch

Forsker og forfatter

(Foto: Einar Aslaksen/Spartacus forlag)

Anne Bitsch er forfatter og forsker med doktorgrad i samfunnsgeografi om den rettslige behandlingen av voldtekt i Norge.

I 2018 utga hun boka "Brev til en ufødt datter. Om frihet, sex og søsterskap", som handler om #metoo og kvinners kamp for seksuell frigjøring (Spartacus).