FOTO: Arne Ove Bergo/Dagsavisen

Erna, nå må du og Høyre våkne

Høyre har vært en bremsekloss i satsingen i Groruddalen.

For en uke siden kjørte statsministeren i svart bil opp til Stovner politistasjon og spiste rekesmørbrød. Etterpå snakket hun med pressen og kunne fortelle at det har blitt tøffere på Stovner og at regjeringen har hatt en stor satsing på Groruddalen.

Mange barn og ungdom gjør ting de angrer på senere i livet. For noen av disse ungdommene resulterer dette i marginalisering, utenforskap og store sosiale forskjeller. Det er helt åpenbart at den borgerlige regjeringen må satse på mer politi i gatene. Politiet må samtidig ha nok ressurser til også satse på mer oppsøkende forebyggende arbeid.

Dette er familier som ikke alltid har råd til å sende barna på fotballtrening, kino eller ferie – aktiviteter mange av oss andre tar for gitt.

Oslo er et politidistrikt med store ressursutfordringer. Oslo politiforening frykter at politiet må nedbemanne med 200 stillinger i 2018, de ikke har nok ressurser. Det er jo helt ufattelig at statsministeren ikke tar inn over seg at det trengs økt politikraft i hovedstaden. Her må kraftigere lut til enn noen ekstra politistillinger fra Tor Mikkel Wara.

Regjeringen gir med ene hånda samtidig som de tar politiressurser med den andre.

Vi som politikere kan hjelpe disse barna til å få mulighet til å leve bedre liv. Det handler om å prioritere. For å få mindre barnefattigdom og kriminalitet, må vi jobbe på flere felt. Vi må få flere i arbeid, forhindre at elever dropper ut av skolen og satse på flere kvalifiseringstiltak.

nyhetsbrevet

Skolen er nøkkelen for ungdom som faller utenfor. Retten til utdanning og det å forhindre at ungdom faller ut av skolen, er avgjørende. Vi må også skape trivelige bomiljø med gode møteplasser i hele byen.

Sannheten om den sittende regjeringen er motsatt av det statsministeren hevder.

Vi har områder med levekårsutfordringer i byene våre. Mange av de som vokser opp i disse områdene har foreldre som ikke jobber. De vokser opp i fattige familier. Dette er familier som ikke alltid har råd til å sende barna på fotballtrening, kino eller ferie – aktiviteter mange av oss andre tar for gitt. Det er alvorlig at mange barn vokser opp i fattigdom og at forebyggingen av ungdomskriminaliteten i deler av byene våre ikke er god nok.

Ved å delta i arbeidslivet, vil de fleste kunne forsørge seg selv og sin familie og dermed unngå å havne i fattigdom. Derfor er det å få flere i arbeid så viktig. Vi må legge til rette for at flere kvalifiserer seg til arbeid og Arbeiderpartiet prioriterer dette i vårt alternative budsjett, blant annet ved å styrke Jobbsjansen.

Arbeiderpartiet har i lang tid vært pådriver for områdesatsinger i utsatte områder med levekårsutfordringer. Ekstra innsats fra stat og kommune i utvalgte nabolag i Oslo har hatt som mål å bidra til nærmiljøer der folk skal trives bedre. Lokale møteplasser er med å skape trivsel og samhold i et nabolag.

De siste årene av Groruddalssatsingen bevilget Ap i byråd mer enn Høyre i regjeringen.

Sannheten om den sittende regjeringen er motsatt av det statsministeren hevder. Høyre har vært en bremsekloss i satsingen i Groruddalen.

Tallenes tale er enkel: Den rødgrønne regjeringen tok initiativ overfor Oslo kommune om et felles løft for Groruddalen. I 2007 kom samarbeidet i gang. Frem til 2014 hadde den rødgrønne-regjeringen bevilget nesten en milliard kroner til Groruddalen. Høyre i byrådet i Oslo bevilget i samme periode 370 millioner kroner.

Oslo fikk nytt byråd i 2015 – da ble brøken snudd på hodet. De siste årene av Groruddalssatsingen bevilget Ap i byråd mer enn Høyre i regjeringen.

Vi er nå i gang med en ny Groruddalssatsing og Erna har ikke vært lett å få med på et nytt spleiselag. Men til å spise rekesmørbrød og svartmale situasjonen på Stovner, trenger hun ikke bes om to ganger.

 

nyhetsbrevet