FOTO: Arne Ove Berge/Dagsavisen

MDG må velge Ap i Oslo

Miljøpartiet De grønne tilhører ikke rød eller blå blokk, men lokallaget i Oslo må velge side i god tid før valgdagen i 2019.

Siden De grønne først ble synlige i norsk politikk, har vi alltid hatt samme strategi: vi skal forhandle med de andre partiene etter valget og velge den siden som gir oss mest gjennomslag. Denne strategien fungerte godt for Oslo-laget i 2015. Høyre fremsto relativt grønne i valgkampen, og Arbeiderpartiet hadde vært i opposisjon i 18 år. Forhandlinger var nødvendig for å finne ut hva vi kunne få til. I 2019 vil det være annerledes. Resultatene fra samarbeidet med Arbeiderpartiet og SV er så gode at utsiktene til å skulle samarbeide med partier som vil reversere store deler av det vi har fått til, er fiksjon.

Klimamålene er oppgradert og Oslo er første by i verden med klimaambisjoner som er i tråd med Paris-avtalen

Det vil ikke være et valg vi tar for alltid. Døren må være åpen for Venstre, og en dag vil Oslo Høyre fornye seg og bli en potensiell partner. Men det vil ta tid. Denne bystyreperioden oppfører Oslo Høyre seg som en interesseorganisasjon for privatbilisme. Selv om de har lyst til å vinne byrådsmakt, er det urealistisk å tro at de vil snu kappen etter vinden og bytte all politikken sin mot byrådsposter.

Gjennomslagene vekker oppsikt

Det viktigste for De grønne i Oslo frem mot lokalvalget i 2019 er å vise frem hva vi har fått til, hva vi kan få til fremover og hva som er alternativet. I byråd har vi fått gjennomslag for en samferdselspolitikk som faktisk prioriterer. I en tett by hvor plass er mangelvare, prioriterer vi nå kollektivreisende og syklister på bekostning av privatbilisme. Byggingen av sykkelveier er tidoblet og flere nye t-baneprosjekter, trikkelinjer og bussruter finansieres med de nye bompengene. Flere plasser i barnehagene og flere varme hender i eldreomsorgen er mulig med eiendomsskatten. Luftforurensningen er på vei ned fordi vi har tatt i bruk virkemidler som fungerer. Klimamålene er oppgradert og Oslo er første by i verden med klimaambisjoner som er i tråd med Paris-avtalen.

Hvis folk gir oss ny tillit, får vi mulighet til å gjøre Oslo enda grønnere

Resultatene vekker oppsikt. Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019, og Lan Marie Berg tas imot som en rockestjerne når hun besøker FNs klimaforhandlinger.

Mens debatten om mindre partier med miljøengasjement som regel handler om hvorvidt de har fått nok gjennomslag til å kunne vedkjenne seg egen deltagelse i regjering eller byråd, handler debatten om De grønne i Oslo om at mange mener vi har fått for mye gjennomslag.

nyhetsbrevet

Hvis folk gir oss ny tillit, får vi mulighet til å gjøre Oslo enda grønnere. I byrådsavdelingen for byutvikling er Hanna Marcussen i ferd med å legge siste hånd på strategisk plan for Hovinbyen, som kan bli en klimasmart foregangsbydel med 40 000 boliger – hvis bystyret fortsatt har et flertall som holder utbyggerne i ørene og sørger for at planen blir etterlevd.

Oslo Høyre sitt prosjekt for Oslo er å fjerne eiendomsskatten – et valgløfte som vil koste 1,8 milliarder kroner

De neste årene blir det også viktig å sørge for at de nye kollektivprosjektene bygges som planlagt og at sykkelplanen med 530 kilometer sykkelveier bygges ferdig. Bompengene bør vris i retning av høyere rushtidsavgift og sterkere miljødifferensiering. For å komme i mål med arbeidet med luftforurensning må vi etablere en lavutslippssone i deler av byen. Dette vil også være et elbil-tiltak som er kraftigere enn alle dagens elbilfordeler. Det ligger fortsatt penger i Oslopakke 3 som er øremerket ny E 18 Vestkorridoren. Disse pengene gir påvirkningsmakt i nye forhandlingsrunder selv etter Stortingets overkjøring av forhandlingsresultatet i 2016.

Høyre vil reversere den grønne politikken

Alternativet til dagens byråd, er et byråd ledet av Oslo Høyre. Oslo Høyre sitt prosjekt for Oslo er å fjerne eiendomsskatten – et valgløfte som vil koste 1,8 milliarder kroner. De har selvsagt flere saker, men det er dette som er førsteprioritet. Selv om skatten fjernes over fire år, må disse pengene hentes fra klimaarbeidet, helsetjenestene, barnehager og andre tiltak (for eksempel snøbrøyting) som er gode både for planeten og for folk i byen.

I de siste årenes budsjettbehandlinger har Høyre levert forslag som viser hvordan de vil gå frem. Metoden er store kutt i alle sektorer. Kuttene gjennomføres raskere enn tjenestene kan effektiviseres. Det betyr færre varme hender, reversering av kommunens klimamål og stopp for videre utbygging av barnehager.

Det hjelper lite å være for god, grønn politikk hvis samarbeidspartnerne vil reversere de siste årenes grønne utvikling

I samferdselspolitikken har Oslo Høyre bygget seg opp som byrådets rake motsetning. Et godt eksempel er forsøket på å innføre nye reguleringskrav for bygging av sykkelveier, en tiltakspakke som effektivt ville stoppet all sykkelveiutbygging i tre til fire år. De har også beklaget seg over at bompengene er blitt så høye. Det er riktig at bompenger er et hardt virkemiddel, men om Høyre får viljen sin, forsvinner også disse inntektene. Det vil få store konsekvenser for utbyggingen av ny t-bane og trikk. Hvis Høyre får styring i Oslo på ny, vil de også forsøke å få gjennomslag for sitt ønske om dyrere kollektivtrafikk.

De grønne må velge side

Det hjelper lite å være for god, grønn politikk hvis samarbeidspartnerne vil reversere de siste årenes grønne utvikling. Derfor må De grønne være tydelige på at vi vil fortsette dagens byrådssamarbeid i stedet for å søke samarbeid med et parti som vil dra Oslo inn i en mørk natt av økonomisk nedgangstid. En stemme til De grønne må være en stemme til at den grønne politikken fortsetter.

Blokkuavhengighet handler ikke om å aldri gå til valg på et avklart samarbeid

For De grønne vil det være nytt, og litt skummelt, å skulle gå til valg på et bestemt samarbeid. Men så er også situasjonen ny, fordi vi har vært i et forpliktende byrådssamarbeid siden 2015. Hvis vi går til valg med samme strategi som i 2015, hvor vi forteller velgerne at vi skal forhandle etter valget og ikke vet hvem vi ender med å samarbeide med, reiser det flere spørsmål. Er dere ikke fornøyd med gjennomslaget dere har nå? Kommer dere til å samarbeide med Høyre om å fjerne eiendomsskatten og kutte i velferdstjenester? Dette er ikke spørsmål vi er tjent med å la henge i luften når vi skal gå til valg og stolt fortelle hva vi har fått til, hva som er neste steg, og hvor viktig det er at utviklingen ikke snus.

For at 2015-strategien skal gi mening i 2019, må vi forvente at Høyre vil snu på valgnatten og forkaste all politikken de har bygget seg opp på de siste fire årene. Fabian Stang prøvde seg på noe i den retningen valgnatten 2015, men da hadde Høyre markedsført seg som et miljøparti i valgkampen. 2015 føles lenge siden nå.

En viktig del av prosessen må være å fortelle velgerne hvor de har oss

Blokkuavhengighet handler ikke om å aldri gå til valg på et avklart samarbeid. Det handler om å velge partnere utfra hva som gir mest grønn politikk. Noen ganger er dette usikkert, og det er lurt å holde alle muligheter åpne. Andre ganger er det åpenbart, og det er best å avklare på forhånd.

Det beste stedet å avklare dette, er i partiprogrammet som vedtas våren 2019. Jeg gleder meg til gode debatter om hvordan Miljøpartiet De Grønne skal farge Oslo enda grønnere. En viktig del av prosessen må være å fortelle velgerne hvor de har oss.

nyhetsbrevet