FOTO: Jil Yngland / NTB scanpix

Harsviks metode

Wegar Harsvik hevder pressen ikke er kritisk nok mot Erna Solberg, på bakgrunn av et budskap Statsministeren ikke har fremført. Dette er en velkjent strategi fra Harsvik.

I Agenda Magasin 25. august gjør Wegard Harsvik som han pleier når han skal angripe Høyre og Erna Solberg: Han siterer ikke, han omformulerer. Han setter sin egen omformulering inn i en kontekst hvor han tillegger Høyre skumle motiver. Og konklusjonen blir som alltid at pressen må begynne å være mer kritiske mot regjeringen.

Dette er Harsviks metode i praksis. Han sier ikke hva hun sa, men hva budskapet var

Harsvik skriver at Solbergs budskap på pressekonferansen 12. august var «Det er viktig at det ikke går politikk i koronahåndteringen. Regjeringen hadde egentlig ikke noe valg, da grensene ble åpnet. Man måtte følge objektive kriterier». Dette er Harsviks metode i praksis. Han sier ikke hva hun sa, men hva budskapet var. Slik står Harsvik fritt til å definere det selv – og dermed enklere plassere det i konteksten av en større kommunikasjonsstrategi hvor ingen skal kunne kritisere regjeringens koronahåndtering, men Høyre skal kritisere rødgrønne politikeres håndtering lokalt.

Jeg har hørt på det faktiske sitatet, som var et svar på et (kritisk) spørsmål fra VG om hvordan regjeringen forsvarer at det ikke innføres innreisekarantene også for gule land. Svaret var selvsagt ikke slik Harsvik fremstiller det. Statsministerens poeng var at for å unngå at det internasjonalt oppfattes som om det går politikk i reiserådene fra norske myndigheter, at man gjør politiske enkeltvurderinger av enkeltland, må reiserådene baseres på faglige og objektive kriterier. Som tidligere statssekretær for Ap i Helsedepartementet, tror jeg Harsvik egentlig forstår resonnementet godt.

Så får det være opp til Harsvik å vurdere om de stadig gjentakende konspirasjonsteoriene hans gir et bedre demokratisk ordskifte

Men det passer ikke inn i historiefortellingen til Harsvik. Han har over lang tid, sammen med blant annet Trygve Svensson i Agenda, ved flere anledninger repetert ulike varianter av det samme budskapet: «Regjeringen prøver å være hevet over kritikk, pressen må bli mer kritiske mot regjeringen». Denne gangen er det bare pakket inn i korona.

Problemet til Harsvik er at han må bygge stråmenn. Norsk presse er heldigvis kritisk til regjeringen. Det er en levende politisk debatt om hva som er riktig og galt i håndteringen av koronasituasjonen. På både nasjonalt og lokalt nivå. En kritisk presse og en kritisk opposisjon er helt nødvendig i et demokrati. Hvis vi ser rundt oss i verden er det ikke vanskelig å finne eksempler på at det finnes regjeringer som faktisk går til systematisk angrep på pressens og opposisjonens muligheter til å være kritiske til dem. Slik er det heldigvis ikke i Norge. Så får det være opp til Harsvik å vurdere om de stadig gjentakende konspirasjonsteoriene hans gir et bedre demokratisk ordskifte.