FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyresida er på feil side av historien i likestillingspolitikken

Det er fremdeles KrF som styrer likestillingspolitikken på borgerlige side.

Etter 25 år snudde Høyre endelig på landsmøtet i helga og er ikke lenger for kontantstøtten. Men like etterpå gjorde Erna Solberg det klart at vedtaket ikke er noe partiet vil kjempe for. Dermed ser det ut til at det fremdeles er KrF som får bestemme.

Det er heller ikke godt nytt, men også som forventet, at landsmøtet i Høyre vil ha en «utredning av fedrekvoten i foreldrepermisjonen». Dermed ligger pappapermen igjen lagelig til for hogg fra høyresida, sju år etter at de sist tok et jafs på fire uker fra norske fedre.

Det er også en viktig påminnelse om at årets stortingsvalg blir et retningsvalg i familie- og likestillingspolitikken

Kontantstøtte og foreldrepermisjon er to av flere eksempler på hvordan høyresida konsekvent har vært på feil side av historien når viktige likestillingsreformer har blitt kjempa gjennom. Det er også en viktig påminnelse om at årets stortingsvalg blir et retningsvalg i familie- og likestillingspolitikken.

Høyre og KrF har lang tradisjon for å motarbeide viktige likestilingsvedtak. På 1990-tallet var de to partiene pådrivere for kontantstøtten, de konkurrerte til og med om hvem som hadde funnet på ordningen. Begge partier argumenterte svært prinsipielt for at barnefamilier skulle få akkurat like mye økonomisk støtte, enten de hadde barna i barnehage eller ikke  – altså det samme beløpet som det offentlige betalte for en barnehageplass.

Fra tidligere regjeringsforhandlinger vet vi at Høyre mer enn gjerne ofrer viktige likestillingspolitiske saker for å holde høyresida samlet i regjering

Under Bondevik-regjeringa ble ordningen innført, og den ble gradvis styrket. Det var først med Stoltenberg 2-regjeringa at denne utviklingen stanset, og ordningen ble vesentlig begrenset ved at den bare omfattet ettåringer. Arbeiderpartiet har vedtatt i vårt program at kontantstøtten skal fjernes, i stedet vil vi prioritere billigere barnehager, plass til alle og gratis SFO.

KrF vil utvide og styrke kontantstøtteordningen. Den nåværende høyreregjeringa har økt kontantstøtten betydelig, og fra tidligere regjeringsforhandlinger vet vi at Høyre mer enn gjerne ofrer viktige likestillingspolitiske saker for å holde høyresida samlet i regjering.

Hittil har norske skattebetalere betalt ut over 50 mrd. i kontantstøtte

Hittil har norske skattebetalere betalt ut over 50 mrd. i kontantstøtte. Det man har fått igjen, er at de ungene som hadde trengt det mest, ikke får gå i barnehage, og at de damene som hadde trengt arbeid mest, ikke kommer seg ut i jobb. Kontantstøtten er med andre ord et effektivt virkemiddel for å motvirke integrering, likestilling og arbeidslinja. Et mørkeblått og nitrist kinderegg.

Pappapermen har på sin side vist seg å være en av de mest treffsikre og virkningsfulle likestillingsreformene vi har gjennomført her i landet. Den sikrer barnet samvær med og avgjørende tilknytning til begge foreldrene, og den bidrar til likestilling gjennom at ansvarsfordelingen i hjemmet er mer balansert i barnets første leveår. Det mønsteret som dannes i denne tida, følger gjerne familiene gjennom hele barnets oppvekst. Derfor er pappapermen ett av de viktigste tiltakene for å bidra til mer likestilling i familielivet, som igjen er avgjørende for mer likestilling i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

Med en ny borgerlig regjering vil altså norske fedre få svekket sine rettigheter

KrF ønsker å kutte i fedrekvoten. Frp mener at ikke en eneste uke skal forbeholdes far. Med en ny borgerlig regjering vil altså norske fedre få svekket sine rettigheter, slik vi så i den første perioden med Erna Solberg som statsminister, da de i 2014 på hennes initiativ kutta hele fire uker i pappapermen.

De gjentatte angrepene på pappapermen er bare ett av mange eksempler på hvordan Høyre og de andre borgerlige partiene gang på gang har havnet på feil side i arbeidet for likestilling og en moderne familiepolitikk. Det er blant de viktigste skillelinjene mellom sosialdemokratisk politikk og borgerlig politikk.

Høyresida har også vært på feil side i kampen for viktige reformer for homofile og lesbiske, de har jobbet og stemt mot avkriminalisering av homofili, partnerskapslov og ekteskapslov

Da retten til selvbestemt abort ble kjempet igjennom på 70-tallet, stemte Høyre, Frp og de andre høyrepartiene imot i hver eneste runde. Det kunne virket som et gufs fra fortida, men dagens høyreregjering har for første gang angrepet loven og reduserte kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp, for å få KrF med i regjering. For Erna Solberg og Høyre var altså statsministerembetet og KrFs velgere, omtrent fire prosent av den norske befolkningen, langt viktigere enn å stå opp for kvinners rettigheter, omtrent halvparten av den norske befolkningen.

Høyresida har også vært på feil side i kampen for viktige reformer for homofile og lesbiske, de har jobbet og stemt mot avkriminalisering av homofili, partnerskapslov og ekteskapslov

En aktiv likestillingspolitikk handler om å gi folk mer frihet i livet sitt, uavhengig av hvem de er. Det handler ikke minst om en moderne familiepolitikk som bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn, og om integrering og inkludering i det norske samfunnet. Det handler om politikk for vanlig folk, ikke for de få som fortsatt henger igjen i fortida. For å sikre det fremover trenger vi et nytt flertall og en Ap-ledet regjering ved høstens valg. Høyresida vil fortsatt tilbake til fortida.