FOTO: Andy Brunner/Unsplash

Klimanasjonen Norge

Visjonen om et miljøvennlig og fornybart Norge er vår viktigste ambisjon noensinne.

Det viktigste prosjektet vårt de neste ti årene bør låne slagord fra den franske presidenten Emmanuel Macron. Som kandidat under valgkampen tidligere i år samlet han støtte ved å kalle bevegelensen sin En Marche.

Eller på godt norsk: Framover!

Det er ingen tvil om at den største utfordringen verden står ovenfor i vår tid er global oppvarming. Derfor er det nettopp framover vi må.

Vi må framover for å løse det som kanskje er det største problemet menneskeheten noensinne har stått overfor.

 

Mørke skyer i horisonten

Dersom vi ikke gjør noe nå, går vi en dyster fremtid i møte. Farene som lurer bak horisonten er mange. Og de blir åpenbare for flere og flere.

2016 ble nok et rekordår. Siden vi begynte målingene på 1880-tallet, har det ikke vært et varmere år noensinne.

Samtidig ser vi stadig mer ekstremvær verden rundt. Og stadig flere arter utryddes, slik at naturmangfoldet reduseres.

Norges store politiske prosjekt for fremtiden handler om å bekjempe global oppvarming.

I fremtiden vil det kunne bli enda verre. Økonomisk nedgang for allerede fattige land, store potensielle konflikter og flukt fra tørke og sult er bare noen av truslene vi kan stå overfor i nær fremtid.

Kaoset vi kan komme til å møte dersom den globale oppvarmingen fortsetter og fører til en omfattende flyktningkrise, vil få den europeiske migrasjonskrisen som har preget vår verdensdel siden 2015 til å blekne i forhold.

Derfor er det ingen tvil om at Norges store politiske prosjekt for fremtiden handler om å bekjempe global oppvarming.

 

Norge henger etter

Særlig viktig blir dette så lenge vi henger etter i en verden som er i ferd med å endre seg dramatisk.

Mens vi fortsetter å klamre oss fast til en utdatert politikk med nye konsesjonsrunder og leteblokker, farer de nordiske naboene våre forbi oss når det kommer til å føre en offensiv klimapolitikk.

Her faller Norge bak samtlige land vi liker å sammenligne oss med.

I tillegg til Sverige, Danmark, Finland og Island, rangeres også Storbritannia og Frankrike høyere enn oss på EPIs liste over staters prestasjoner innen klima- og miljøpolitikk i 2016. Environmental Performance Index-rangeringen gir et globalt perspektiv på prestasjonene til verdens nasjoner innen miljøpolitikk.

Her faller altså Norge bak samtlige land vi liker å sammenligne oss med.

 

En truet velferdsstat

Et klimapolitisk skifte er dessuten i vår egen interesse. Dette handler nemlig også om en truet velferdsstat. Omstiller vi ikke vår oljeavhengige økonomi i tide, vil den norske modellen, som vi så lenge har tatt for gitt, kunne gå i tusen knas.

En verden med et nytt energimarked, der fornybare løsninger blir dominerende, vil ikke lenger være interessert i kjøpe vår til nå ettertraktede olje og gass.

Istedenfor å stritte i mot de kommende endringene, burde vi møte dem med åpne armer.

Derfor må vi, som Macron maner til i sitt land, bevege oss framover.

Istedenfor å stritte i mot de kommende endringene, burde vi møte dem med åpne armer.

 

Stort potensial

Det finnes nemlig et stort potensial i Norge. Vi kan få til den store endringen som klimahensynet krever at vi gjennomfører.

All kompetansen, kunnskapen og ekspertisen som eksisterer i den norske petroleumsindustrien gir gode muligheter for en fornybar framtid hos oss.

Å bevege seg framover er å investere i norsk vindkraft.

Erfaringene fra det norske oljeeventyret burde vi overføre til nye prosjekter innen fornybare energiindustrier som vindkraft og bølgekraft.

Ta vinden vår. Norge er et av landene i Europa med best forutsetninger for å produsere store mengder vindkraft.

Skal vi realisere dette potensialet, må staten imidlertid satse mer. Gamle oljeplattformer burde omskapes til nye offshore vindmølleparker.

Å bevege seg framover er å investere i norsk vindkraft.

 

Grønne bølger

Med vår langstrakte kyst og store havområder, er mulighetene innen bølgekraft minst like store.

Dette vil riktignok være et utfordrende prosjekt, men en norsk bølgekraftindustri har et stort energipotensiale. Derfor bør vi forsøke.

Også her må det imidlertid investeres tungt fra statens side om vi skal lykkes. Og også en omfattende og målrettet investering i norsk bølgekraft er å bevege seg framover.

 

Muligheter etter oljen

Vi er altså et land med enorme muligheter etter oljen. Vi har store hav- og skogområder, mye vind og regn.

Dette er naturressurser vi kan utnytte for å produsere ren energi. Det vil gi oss sterk konkurransekapasitet på det nye verdensmarkedet.

Men like viktig som å styrke konkurranseevnen, er det å fremtre som en grønn og fornybar foregangsnasjon for andre land.

Vi burde ikke begrense oss til Norge. Vi burde bevege verden framover.

Vi burde lyse opp på den internasjonale scenen som et godt eksempel på offensiv og moderne miljøpolitikk. Vi burde ikke begrense oss til Norge. Vi burde bevege verden framover.

Dette er vårt viktigste politiske prosjekt for de neste ti årene: Å satse på en offensiv miljøpolitikk.

Vi er nødt til å bli ”klimanasjonen Norge”.

 

nyhetsbrevet