Kenneth Hansen

Kenneth Hansen er 33 år. Han er utdannet Cand.Theol fra Universitetet i Oslo, og har også studert historie og internasjonale relasjoner.

Hansen arbeider nå som teologisk rådgiver i Hamar bispedømme. Han bor i Hernes (Elverum kommune) med kone og to barn.

Han er medlem av Arbeiderpartiet.